Dějiny a současnost

Rychlé odkazy

téma: Pernštejnové

Aktuální číslo

Sergej A. Ivanov: Byzantské misie

Sergej A. Ivanov: Byzantské misie

aneb Je možné udělat z barbara „křesťana“?
Jitka Komendová

Česká byzantologie má svou zlatou éru dávno za sebou a otázky byzantských dějin rozhodně nepatří k tématům, jež by hýbala českou medievistikou. Proto u nás bývá Byzanc povětšinou vnímána jako takřka neznámý, exotický, strnulý svět, jemuž dávají dynamiku jen nesčetné palácové převraty a střídání dynastií a v němž vzniklo údiv budící byzantské umění, které však promlouvá téměř nesrozumitelným hlasem. Přesto, či právě proto má překlad knihy S. A. Ivanova, jež je ve světovém měřítku prvním komplexním zpracováním proměn misijní praxe a přístupu k misiím během tisícileté existence Byzantské říše, mnoho co říci českým čtenářům. Byzantské misionářství se u nás totiž povětšinou spojuje výlučně s působením Konstantina-Cyrila a Metoděje na Moravě a neobeznámenost s širším kontextem podob byzantského misionářství vede mnohdy ke zcela neadekvátním interpretacím.

...

Přeložil Michal Téra, Pavel Mervart, Červený Kostelec 2012, 368 s., 389 Kč

Kontakt

Dějiny a současnost

Náprstkova 272/10
110 00 Praha 1

Kontakty

E-mail
das@nln.cz

Návštěva redakce

po dohodě
das@nln.cz