Dějiny a současnost

Rychlé odkazy

téma: Pernštejnové

Aktuální číslo

Proměny Německého rohu

Proměny Německého rohu

aneb Proč milují v Porýní císaře Viléma?
Zdeněk Hojda

Německý roh, úzký výběžek země vytvořený soutokem Mosely a Rýna v Koblenzi (v 19. století se říkalo po česku „v Kobolenci“), má své jméno po komendě řádu německých rytířů, jež se tu kdysi nacházela. Místo je nanejvýš symbolické nejméně ze tří důvodů. Prvním je zmíněný rytířský řád, spojený se jménem Albrechta von Hohenzollern, předka německé císařské dynastie, který byl posledním velmistrem německého řádu v původním řádovém státě a současně prvním vévodou v sekularizovaném (východním) Prusku (1525). Druhý důvod: v sousedství Německého rohu stojí kostel sv. Kastora, jenž sahá svými počátky do karolinské doby a v němž se připravovala tzv. verdunská smlouva, která rozdělila říši Karla Velikého na tři části, přičemž Východofranská říše bývá považována za předchůdce středověké německé říše. Třetí důvod: sám soutok dvou německých řek je symbolem sjednocení vůbec.

...

Kontakt

Dějiny a současnost

Náprstkova 272/10
110 00 Praha 1

Kontakty

E-mail
das@nln.cz

Návštěva redakce

po dohodě
das@nln.cz