Dějiny a současnost

Rychlé odkazy

téma: Pernštejnové

Aktuální číslo

méně výstav, více umění...

méně výstav, více umění...

  • London Twelve Současná umělecká praxe v Londýně je zcela různorodá, bez jakékoli dominantní školy nebo skupiny, kterou by bylo možné snadno zařadit či určit. Cílem výstavy o současném britském umění proto není snaha reprezentovat londýnskou „uměleckou scénu“ jako celek ani zmapovat její špičku, její autor, britský kurátor Toby Clarke, se zaměřil na subjektivní úhel pohledu a představuje tvorbu umělců, jejichž práce jej zaujaly během posledního roku (mj. J. Baldock, C. Christie, N. Gall, P. Lai, J. Martin, M. Samuels, N. Tait). Výstava tak zahrnuje představitele mladé nastupující generace, avšak také starší uznávané autory, jejichž práce se vztahují k tématům prolínajícím se celou výstavou (abstrakce, identita, technologie, historie a příroda). Galerie hlavního města Prahy – Dům U Kamenného domu, www.ghmp.cz, do 23. 9. 2012

  • Josip Plečnik: Kostely Rodák ze slovinské Lublaně Josip Plečnik (1872–1957) byl jedním z nejtalentovanějších a také nej­osobitějších příslušníků umělecké generace, která v devadesátých letech 19. století vystudovala na vídeňské Akademii výtvarných umění a po přelomu století výrazně ovlivnila středoevropské umění. Architekta Plečnika později mnohé spojilo s kulturou českých zemí: vyučoval na pražské Uměleckoprůmyslové škole, stal se prvním hradním architektem T. G. Masaryka a jeden ze svých nejpůsobivějších kostelů, chrám Nejsvětějšího Srdce Páně, postavil rovněž v Praze. Sakrální architekturu považoval vůbec za vrcholné umělecké dílo. A právě architektuře jeho četných kostelů – ať již v Praze, ve Vídni, Slovinsku či Srbsku – je věnována výstava fotografií znalce a interpreta Plečnikova díla, uměleckého historika a někdejšího slovinského velvyslance v Česku Damjana Prelovšeka. Arcidiecézní muzeum Olomouc, www.olmuart.cz, do 30. 9. 2012

Kontakt

Dějiny a současnost

Náprstkova 272/10
110 00 Praha 1

Kontakty

E-mail
das@nln.cz

Návštěva redakce

po dohodě
das@nln.cz