Dějiny a současnost

Rychlé odkazy

téma: Pernštejnové

Aktuální číslo

ďas doporučuje k tématu Pernštejnové

ďas doporučuje k tématu Pernštejnové

Petr Vorel, Páni z Pernštejna. Vzestup a pád rodu zubří hlavy v dějinách Čech a Moravy, Rybka Publishers, Praha 2012, 342 s., 329 Kč

Publikace podává obraz jednoho z nejstarších domácích šlechtických rodů, který po celou dobu své historicky zaznamenané existence zaujímal významné postavení a dějiny našich zemí výrazně ovlivňoval − od středověku až do svého vymření v době třicetileté války. Pernštejnové, jež na svém štítu nosili symbol zubří hlavy, získali v první polovině 16. století mimořádnou moc a představovali nejbohatší rod v Čechách. Na jejich slávu upomínají četné hrady, zámky, kostely a historická jádra měst. Po pánech z Pernštejna však zůstal ještě jeden důležitý odkaz: povědomí trvalé kontinuity v toku dějin, kontinuity rodiny, rodu, národa, lidství...

Pavel Marek (ed.), Svědectví o ztrátě starého světa. Manželská korespondence Zdeňka Vojtěcha Popela z Lobkovic a Polyxeny Lobkovické z Pernštejna, HÚ FF JU, České Budějovice 2005, 713 s., 590 Kč

Monografie je věnována osobnostem Zdeňka Vojtěcha Popela z Lobkovic a jeho ženy Polyxeny Lobkovické z Pernštejna. Hlavní pramennou základnou knihy se stala španělsky psaná vzájemná korespondence obou manželů. Její svědectví je doplněno rovněž výpověďmi dalších písemností osobní povahy. Mnoho informací poskytly i dopisy, které Lobkovicům zasílali jejich urození přátelé, příbuzní a klienti (např. španělský vyslanec hrabě de Oñate, Polyxenina sestra Luisa de las Llagas, italský kněz R. Petrocini či P. Michna z Vacínova a v neposlední řadě papežský nuncius C. Caraffa).

Marek Vařeka, Jan z Pernštejna 1561–1597. Hospodářský úpadek Pernštejnů, Veduta, České Budějovice 2008, 352 s., 380 Kč

Kniha není klasickou monografií, zabývá se především hospodářstvím Pernštejnů ve sledovaném období, a fungováním úvěru. Předluženost za života Jana z Pernštejna, z velké části i jako dědictví po předcích, měla za následek neodvratný hospodářský úpadek a bankrot kdysi mocného rodu. Dluhy Jana z Pernštejna byly specifickým problémem, s kterým se potýkaly přední rody tehdejší Moravy. Zasáhly daleko více do života všech vrstev tehdejší společnosti, než by se mohlo zdát. S nadsázkou můžeme tvrdit, že v markrabství snad nebyl nikdo, kdo by neslyšel o zadlužení pernštejnského rodu.

Kontakt

Dějiny a současnost

Náprstkova 272/10
110 00 Praha 1

Kontakty

E-mail
das@nln.cz

Návštěva redakce

po dohodě
das@nln.cz