Dějiny a současnost

Rychlé odkazy

téma: Antické kořeny Evropy

Aktuální číslo

Knihovnička

Knihovnička

  • Emil Filla Výstava ze sbírek Galerie hlavního města Prahy představuje jednu z nejvýznačnějších uměleckých osobností české moderny, malíře, sochaře, grafika a teoretika umění, Emila Fillu (1882–1953). Autorův bohatý fond získávaný postupně od šedesátých let do konce let osmdesátých minulého století čítá stovku děl. Výběr prezentovaný na výstavě uspořádané ke 130. výročí Fillova narození zastupuje autorovu rozmanitou tvorbu, jež prošla celou řadou proměn. Expozici uvozuje zásadní litografická podobizna F. M. Dostojevského a četný konvolut kubistického zátiší. Nechybí ani figurální ženské náměty a drobná plastika. Významnou část prezentovaných děl představují grafické listy vytvořené k Halasově básnické sbírce Torzo naděje a cyklus Herakles, k němuž Halas složil na Fillovu žádost básnický doprovod. Otřes z koncentračního tábora Buchenwald symbolizuje umělcův příklon k expresivně kubizující figuraci. Závěr tvorby patří národním písním a panoramatickým tušovým malbám krajin Českého středohoří. Galerie hlavního města Prahy – ­Zámek Troja, www.ghmp.cz, do 4. 11. 2012

  • František Bílek František Bílek a portrét je téma druhé výstavy, která po znovuotevření Bílkovy vily v druhé jarní sezoně nahradila expozici věnovanou autorově práci pro knihu. Sochař Bílek, symbolista, který je vnímán veřejností především jako velký mystik a tvůrce spirituálního díla, se představuje jako vynikající portrétista. Vybraný soubor sochařských portrétů a několika kreseb, které vytvořil v letech 1895–1921, svědčí o schopnosti vystihnout v sumarizující zjednodušené formě, modelované často na jednom pohledu, psychiku osobnosti, stejně jako v realističtější poloze zachytit smyslovou jemnost ženského výrazu. Výstavu rámcově doplňují sochařské portréty a kresby, které jsou součástí stálé expozice v ostatních prostorách Bílkovy vily a expozice v rodném Chýnově u Tábora. Galerie hlavního města Prahy – Bílkova vila, www.ghmp.cz, do 2013

Kontakt

Dějiny a současnost

Náprstkova 272/10
110 00 Praha 1

Kontakty

E-mail
das@nln.cz

Návštěva redakce

po dohodě
das@nln.cz