Dějiny a současnost

Rychlé odkazy

téma: Červánky české turistiky

Aktuální číslo

knihy (recenze)

Alena a Michal Přibáňovi: Na shledanou v lepších časech

Dopisy Josefa Škvoreckého a Lubomíra Dorůžky z doby marnosti (1968–1989)
Jan Děkanovský

Vydání korespondence Josefa Škvoreckého s Janem Zábranou nazvané Jak je ve větě člověk v roce 2010 se bez nadsázky stalo literární událostí. Dopisy Škvoreckého a jeho celoživotního přítele, překladatele, muzikologa a hudebního publicisty Lubomíra Dorůžky sice takový ohlas nevzbudily, jejich druhý svazek se ale stal poslední publikací se Škvoreckého autorským podílem, která vyšla ještě za jeho života. Svazku předchází první část vzájemné korespondence, vydaná v roce 2007 pod názvem Psaní ...

‣Více

Petr Kubín: Sedm přemyslovských kultů

Kateřina Čadková

Téma světců v českých raně a vrcholně středověkých dějinách představuje pole již mnohokrát ­zorané radlicí historiků, filologů a archeologů. Ačkoli si je Petr ­Kubín velmi dobře vědom toho, že do problematiky bude obtížné přinést závratná zjištění či převratné interpretace, usiluje přesto zkypřit tuto půdu novými přístupy k pramenům a jejich interpretaci. Kniha si klade za cíl vyložit vznik kultu svatých, hlásících se k přemyslovské dynastii. Autor nepovažuje za nutné definovat ...

‣Více

Věra Brožová: Karafiátovi Broučci v české kultuře

Jiří Rak

Pravidelní účastníci plzeňských konferencí věnovaných moderním českým dějinám a kultuře se vždy obzvláště těší na vystoupení Věry Brožové. V posledních letech se soustředila na dějiny literatury pro děti a dokázala z této zdánlivě jalové půdy vytěžit skutečné poklady. Téma jednoho ze svých úspěšných referátů nyní rozšířila do knižní podoby a předložila širší veřejnosti. V centru její pozornosti se ocitla snad nejpopulárnější česká knížka určená dětem – Broučci Jana Karafiáta. Evangelický kazatel ...

‣Více

František Štverák: Schematismus k dějinám Komunistické strany Československa (1921–1992)

Základní informace o ústředních orgánech a biografické údaje o vedoucích předsatvitelích strany
Vítězslav Sommer

Jedním z výrazných trendů v české historiografii posledních let je vzrůstající zájem profesionálních historiků i studentů historie o dějiny státního socialismu a vývoj nejdůležitějšího politického subjektu let 1948–1989, jímž bezesporu byla Komunistická strana Československa (KSČ). Postupně se rozšiřuje nabídka dostupných časopiseckých studií, ale také knižních monografií, které z různých úhlů pohledu nahlížejí na její takřka sedmdesátiletou existenci. Škála nabízejících se témat je skutečně velmi široká – od osudů významných komunistů ...

‣Více

Ota Konrád: Německé bylo srdce monarchie...

Rakušanství, němectví a střední Evropa v rakouské historiografii mezi válkami
Josef Šrámek

V záhlaví Konrádovy knihy stojí otázka, jakým způsobem vytvářeli rakouští historici své obrazy dějin. Cílem knihy je identifikovat základní témata rakouského meziválečného dějepisectví, analyzovat jejich interpretace, a postihnout tak koncepce rakouských dějin, zformulované mezi lety 1918–1938. Autor se nejprve zaměřuje na teoretické otázky, prolínající se rakouským dějepisectvím dané doby. Upozorňuje na obecný vliv Institutu pro rakouský dějezpyt pro chápání historikovy práce, tj. důraz na fakta a výpověď pramenů. Teoretická ...

‣Více

Kontakt

Dějiny a současnost

Náprstkova 272/10
110 00 Praha 1

Kontakty

E-mail
das@nln.cz

Návštěva redakce

po dohodě
das@nln.cz