Dějiny a současnost

Rychlé odkazy

téma: Život ve středověkém městě

Aktuální číslo

knihy (recenze)

Jan Květina: Šlechtická demokracie

Parlamentarismus v polsko-litevském státě v 16.−17. století
Iveta Coufalová

Dojde-li řeč na způsoby vládnutí v polském státě (respektive v polsko-litevské unii), dostane se polské Rzeczypospolite nejednoho posměšku, a to nejen od laiků, ale i od glosátorů poučených. Vždyť je to tak snadný terč – kdyby byl přece systém vlády účinný, nemohlo by se Polsko ocitnout na konci 18. století na talíři mocností, jež si ho postupně „rozkrájely“ dle libosti. Je to ale skutečně tak? Nevztahujeme měřítka pohledu dneška neadekvátně možnostem ...

‣Více

Evžen Strouhal: Profesor Čeněk Strouhal

Zakladatel české experimentální fyziky
Milada Sekyrková

Rozdělení pražské univerzity na počátku osmdesátých let 19. století postavilo před českou vědu zásadní, v mnohém pro ni dovršující úkol: dobudovat spektrum česky přednášených oborů, když většina profesorů, a tím i jejich ústavů s celým materiálním i personálním vybavením, se ve chvíli rozdělení přiklonila k německé univerzitě, a zároveň prohloubit specializaci předmětů na všech čtyřech fakultách. Bylo třeba se porozhlédnout po domácích kapacitách, schopných česky přednášet, i zapátrat po nich ...

‣Více

Howard Louthan: Obracení Čech na víru

aneb Rekatolizace po dobrém a po zlém
Zdeněk Hojda

Jedno z klíčových témat raně moderních českých dějin, totiž pobělohorská rekatolizace, její metody, průběh a výsledky, zůstávají problémem, jenž stále čeká na komplexnější uchopení. Nyní se o ně pokusil Howard Louthan, americký historik a bohemista z University of Florida, který má již za sebou velmi pozoruhodnou knihu o irenických tendencích na vídeňském a pražském habsburském dvoře konce 16. století (The Quest for Compromise, 2006). Jeho nová kniha (2009) je ovšem ...

‣Více

Sergej Nikolskij V Haškových stopách za Josefem Švejkem

Jiří Nedvěd

Po roce 1989 bylo u nás na „haškovské“ téma publikováno poměrně málo odborných prací. Stále tak zůstává nevyužitý potenciál, který skýtá možnost vyvázat ho ze šablon, do nichž ho zavlekly ideologicky předpojaté výklady (např. s využitím interpretačních postupů západní literární vědy).

...

Přeložila Dagmar Blümlová, Společnost pro kulturní dějiny – Nová tiskárna, České Budějovice – Pelhřimov 2012, 152 s., 220 Kč

‣Více

Hana Hrachová a kol.: Rokycany

Jan Kilián

Zpracování dalšího svazku edice k dějinám českých měst z Nakladatelství Lidové noviny se zhostila šestice mladých rokycanských autorů, přičemž spiritusem agens i ­movens se stala ředitelka tamního archivu Hana Hrachová, autorka valné části odborného textu.

...

Nakladatelství Lidové noviny, Praha 2011, 318 s., 425 Kč

‣Více

Kontakt

Dějiny a současnost

Náprstkova 272/10
110 00 Praha 1

Kontakty

E-mail
das@nln.cz

Návštěva redakce

po dohodě
das@nln.cz