Dějiny a současnost

Rychlé odkazy

téma: Život ve středověkém městě

Aktuální číslo

Howard Louthan: Obracení Čech na víru

Howard Louthan: Obracení Čech na víru

aneb Rekatolizace po dobrém a po zlém
Zdeněk Hojda

Jedno z klíčových témat raně moderních českých dějin, totiž pobělohorská rekatolizace, její metody, průběh a výsledky, zůstávají problémem, jenž stále čeká na komplexnější uchopení. Nyní se o ně pokusil Howard Louthan, americký historik a bohemista z University of Florida, který má již za sebou velmi pozoruhodnou knihu o irenických tendencích na vídeňském a pražském habsburském dvoře konce 16. století (The Quest for Compromise, 2006). Jeho nová kniha (2009) je ovšem ještě ambicióznější. Autor se podjal úkolu představit rekatolizační (a protireformační) proces v dlouhém časovém období (od Bílé hory do osvícenství) a z hlediska jeho objektu, tedy obyvatel českých zemí. Jeho základní otázka zní: jak se změnila náboženská identita v Čechách, jakými prostředky a s jakým výsledkem se dosáhlo jeho identifikace s katolictvím (v náboženském i kulturním slova smyslu)? Podtitul naznačuje, že jde také o to, zda v tomto procesu převažovaly prostředky nátlaku či přesvědčování. Současně si předsevzal sledovat tuto otázku v širším evropském kontextu a vyvracet zažité mýty.

...

Přeložil Zdeněk Rucki, Rybka Publishers, Praha 2011, 384 s., 340 Kč

Kontakt

Dějiny a současnost

Náprstkova 272/10
110 00 Praha 1

Kontakty

E-mail
das@nln.cz

Návštěva redakce

po dohodě
das@nln.cz