Dějiny a současnost

Rychlé odkazy

téma: Život ve středověkém městě

Aktuální číslo

Úvod k tématu: Život ve středověkém městě

Úvod k tématu: Život ve středověkém městě

Dny všední i sváteční
Editor tématu: Martin Musílek

„Město jest shromážděnie mnoho domuov a ulic, rynku a lidí v jednu ohradu, v které ohradě mohli by se ostřieci přede všemi škodlivými věcmi, od hovad i od lidí, majíc v sobě lid stavu duchovnieho i světského, panny, vdovy, manželky, chudé i bohaté i lidi změtečné, obci neškodné, lidi služebné i jich pány nebo paní, právy duchovními i světskými zřiezené, aby jeden každý stál v řádu svým spravedlivým, dielo své spravedlivě dělaje, žádnému neškodě ani žádného oklamávaje, starších svých poslúchaje plným poslušenstvím a hodiny smrti své vesele čekaje, maje jistú naději k královstvie nebeskému, kdy v poslušenstvie svých starších z tohoto světa sejde duchovních i světských a zvláště svátostech kostelních, a že křik naň nejde od starších ani duchovních ani světských.“

M. Pavla Žídka Spravovna, (ed.) Zdeněk V. Tobolka, Praha 1908, s. 55.

Kontakt

Dějiny a současnost

Náprstkova 272/10
110 00 Praha 1

Kontakty

E-mail
das@nln.cz

Návštěva redakce

po dohodě
das@nln.cz