Dějiny a současnost

Rychlé odkazy

téma: Život ve středověkém městě

Aktuální číslo

Nedokončený dialog se Zdeňkem Vašíčkem

Nedokončený dialog se Zdeňkem Vašíčkem

O klasifikaci artefaktů a ekofaktů, o úctě k autoritám, architektuře a čtení knih v exilu
Jan Klápště

Na úterý 14. prosince 2010 sezval Zdeněk Vašíček svoje přátele do kavárny Jericho k přivítání Slavoje a současně loučení s ním. Slavoj Český & spol. se jmenovala právě vydaná Vašíčkova kniha, ozdobená podtitulem Mistrova divertimenta. Slavoj byl nejnovější Vašíčkův pseudonym, známý třeba z Babylonu, studentského listu pro seniory. K loučení byl důvod. Zdeněk Vašíček, s věcností sobě vlastní, sdělil, že mu zbývá pět měsíců života, během nichž chce dokončit jeden podstatný rukopis. Od tohoto časového rozvrhu se nijak neodchýlil.

...

Kontakt

Dějiny a současnost

Náprstkova 272/10
110 00 Praha 1

Kontakty

E-mail
das@nln.cz

Návštěva redakce

po dohodě
das@nln.cz