Dějiny a současnost

Rychlé odkazy

téma: Umění a propaganda

Aktuální číslo

Zábava, nebo otrava?

Zábava, nebo otrava?

Jak a proč psát „historii pro děti“?
Markéta Křížová

Jak dalece lze zjednodušovat, aniž bychom sklouzli ke karikatuře? Má být historie „zábavná“? A jak mají vypadat „dobré“ popularizační knihy pro děti?

Konstatování, že dětskému čtenáři je třeba výklad o minulosti (nebo jakýkoli jiný výklad) alespoň trochu usnadnit, je téměř banální. Vzhledem k současným trendům směřujícím k  přístupnosti a vizualizaci poznání se však otázka „Jak představovat vědu dětem?“ ozývá s novou naléhavostí. Mnozí bojovníci za ulehčení břemene vědomostí své dětské čtenáře zjevně podceňují co do schopnosti vstřebat a vyhodnotit předkládané informace. Pravdou ale je, že důležitější než to, zda a kolik dat či jmen se podaří do knihy vměstnat, je patrně celkové vyznění příběhů z minulých dob, které si děti z četby odnesou. Do tohoto základního rámce budou později zasazovat konkrétní údaje a poměřovat jím nové poznatky; naopak změnit jej může být velmi obtížné.

...

Kontakt

Dějiny a současnost

Náprstkova 272/10
110 00 Praha 1

Kontakty

E-mail
das@nln.cz

Návštěva redakce

po dohodě
das@nln.cz