Dějiny a současnost

Rychlé odkazy

téma: Umění a propaganda

Aktuální číslo

Umění na poli studené války

Umění na poli studené války

Od Umění moderní Ameriky k Novému americkému umění
Milan Pech

Pro studenou válku bylo charakteristické, že v ní nedocházelo k přímému vojenskému střetávání mezi jejími hlavními protagonisty, USA a SSSR. Zástupnou oblastí, kde se odehrával vzájemný souboj, byla i kultura.

Po krátkém období, kdy vzájemnou ostražitost západních států a Sovětského svazu přehlušilo společné vítězství nad nacistickým Německem, mezi nimi rostlo napětí. Oboustranné zhoršování vztahů se postupně měnilo v konfl ikt dvou zcela odlišných politických systémů, které ze své podstaty stály proti sobě. V soukolí kapitalistické a komunistické ideologie, reprezentované Spojenými státy a Sovětským svazem, se ocitla kultura, jež se stále častěji politizovala. Tento střet se odrážel mimo jiné v organizaci mezinárodních výstav. Ty se totiž staly jedním z významných prostředků, jak mohly jednotlivé státy komunikovat o vlastních kulturněpolitických idejích.

...

Kontakt

Dějiny a současnost

Náprstkova 272/10
110 00 Praha 1

Kontakty

E-mail
das@nln.cz

Návštěva redakce

po dohodě
das@nln.cz