Dějiny a současnost

Rychlé odkazy

téma: Knihy pod dohledem

Aktuální číslo

Poněkud hladová péče o památky

Poněkud hladová péče o památky

Zpráva o klášteře v Doksanech
Miloš Solař

Kanonii premonstrátek v Doksanech založil spolu se svou manželkou Gertrudou český kníže a budoucí král Vladislav II. Došlo k tomu pravděpodobně v roce 1144. V literatuře se tato fundace dává do souvislosti se založením Strahovského kláštera v Praze. Doksanský kláštěr se tak stal v pořadí již druhým ženským klášterem v Čechách. Až do husitských válek patřil k nejvýznamnějším v zemi. O jeho společenské prestiži svědčí, že zde byla vychovávána dcera krále Přemysla Otakara I. a pozdější světice sv. Anežka Česká. V roce 1421 nejprve husité klášter vypálili, po skončení válek pak následovala postupná obnova. Do 17. a 18. století náleží doba největšího rozkvětu kláštěra. V roce 1782 císař Josef II. klášter zrušil. Areál byl krátce využíván jako vojenská nemocnici a kasárna, následně si v roce 1790 panství pronajala od náboženského fondu kněžna Terezie Poniatowská a upravila v této souvislosti prelaturu na zámek. V roce 1804 získal panství Jan Antonín Lexa z Aehrenthalu, v jehož majetku zůstalo až do roku 1945, kdy bylo na základě Benešových dekretů konfiskováno.

...

Kontakt

Dějiny a současnost

Náprstkova 272/10
110 00 Praha 1

Kontakty

E-mail
das@nln.cz

Návštěva redakce

po dohodě
das@nln.cz