Dějiny a současnost

Rychlé odkazy

téma: Knihy pod dohledem

Aktuální číslo

Poklady nebeské

Poklady nebeské

Výstava relikviářů v Britském muzeu
Tomáš Gaudek

Lidská mysl prošla za uplynulá tři staletí nebývalým vývojem a nikdo si nepřeje návrat včerejších dob. Přesto se často vnucuje otázka, zda jsme zbrkle neobětovali příliš. Středověk již dávno není vnímán jen jako doba temna a navzdory všem kontroverzím, jichž byl plný, jsou návraty k před­osvícenským dobám prodchnuty určitou melancholií po ztraceném smyslu bytí, po vertikálách v myšlení i skutcích, které současné ezoteristické praktiky nabízejí často jen v pokřivené a nedůvěryhodné podobě. Snaha přiblížit a pochopit vzdálené duchovní horizonty samozřejmě naráží na úskalí v jiném pojímání sebe sama i světa jako celku, avšak nevyhnula se ani dějinám umění, které přestaly pozitivisticky vnímat objekty svého studia jen jako artefakty s určitou historickou a výtvarnou hodnotou a počaly se soustavně věnovat jejich kultickému rozměru, pokud možno bez apriorních soudů i romantizujících honorifikací.

...

Treasures of Heaven. Saints, relics and devotion in medieval Europe. British Museum, London, 24. 6. 2011 – 9. 10. 2011

Kontakt

Dějiny a současnost

Náprstkova 272/10
110 00 Praha 1

Kontakty

E-mail
das@nln.cz

Návštěva redakce

po dohodě
das@nln.cz