Dějiny a současnost

Rychlé odkazy

téma: Knihy pod dohledem

Aktuální číslo

Méně výstav, více umění...

Méně výstav, více umění...

  • Sutnar a Venuše Česko-americký designér Ladislav Sutnar (1897–1976) – autor mnoha ikonických děl světového designu – se od svých pětašedesáti let intenzivně věnoval malbě. U. S. Venus / Americké Venuše je první samostatná výstava Sutnarovy volné tvorby po čtyřiceti letech. Prezentuje dosud nepublikované obrazy ženských aktů, které Sutnar nazýval Venuše a vystavoval je jako Joy-Art, umění radosti. V tomto svém programu formuloval představu umění pro 21. století, umění vitální, humanistické, humorné. Geometricky komponované figury kontrastních barev tak reagují na soudobou americkou malbu, zejména pop art. K výstavě vychází kniha, která mapuje Sutnarovu americkou volnou tvorbu i jedinečný umělecký osud Sutnara-malíře. Výstavu v prostorách Galerie Rudolfinum pořádá Uměleckoprůmyslové museum v Praze. Dne 8. 9. v 17 hodin proběhne komentovaná prohlídka, kterou povede kurátorka výstavy Iva Knobloch. Uměleckoprůmyslové museum v Praze – Galerie Rudolfinum, www.upm.cz, do 11. 9. 2011.

  • Doteky víry v české fotografii Výstava prezentuje tři české fotografy, kteří se pokusili zachytit náboženský život v mnoha jeho podobách. Markéta Luskáčova (nar. 1944 v Praze) dokumentovala v polovině šedesátých let 20. století poutní tradice na Slovensku. Jiný přístup zvolil Jindřich Štreit (nar. 1946 ve Vsetíně), jenž zachycoval v sedmdesátých a osmdesátých letech každodenní život na moravských vesnicích. Václav Podestát (nar. 1960 v Kralovicích) se zaměřuje na změny v sociálních podmínkách konce osmdesátých let a první návštěvu papeže po pádu komunismu. Výstava byla připravena kurátory Uměleckoprůmyslového musea v Praze v rámci projektu Dialog / Muzeum. Wallfahrtsmuseum Neukirchen beim Heiligen Blut, www.neukirchen-online.de/de/wallfahrtsmuseum.html, do 25. 9. 2011.

Kontakt

Dějiny a současnost

Náprstkova 272/10
110 00 Praha 1

Kontakty

E-mail
das@nln.cz

Návštěva redakce

po dohodě
das@nln.cz