Dějiny a současnost

Rychlé odkazy

téma: Salony

Aktuální číslo

knihy (recenze)

Jiří Padevět: Cesty s Karlem Hynkem Máchou

Průvodce
Josef Tomeš

Jiří Padevět je naší dějepisné obci znám především jako ředitel nakladatelství Academia, průbojný vydavatelský manažer a spiritus agens edice Paměť, v níž v posledních letech vyšla řada pozoruhodných memoárů českých vědeckých a kulturních osobností. V loňském jubilejním máchovském roce se představil i coby autor historicko-místopisného průvodce Cesty s Karlem Hynkem Máchou, objevujícího širší kulturní veřejnosti místa spjatá s básníkovým životem a dílem, především pak s jeho proslulými pěšími poutěmi po ...

‣Více

Veronika Středová: František Kutnar a strukturalismus v interpretaci sociálních a hospodářských dějin

Petr Čornej

V knížce vydané se záměrně antedatovaným vročením se autorka opětovně zaměřila na své oblíbené téma. Počátky strukturalistické metody v české historiografii sleduje tentokrát prostřednictvím rozboru vybraných prací Františka Kutnara (1903–1983), nepřehlédnutelné a stále ne zcela doceněné vědecké osobnosti, které věnovala už v předchozích letech několik dílčích studií, dvě z nich ještě pod dívčím jménem. Publikace, očividně realizovaná s ohledem na nový systém hodnocení vědecké činnosti, z těchto starších textů ...

‣Více

Pavel Hošek: Cesta ke kořenům

Odkaz šlechtického rodu Milner z Milhausenu a jeho nositelé
Eva Beňová

Studie Pavla Hoška Cesta ke kořenům představuje tři muže. Friedrich Leopold Milner (1855), František Milner (1884) a Josef Müldner (*1880) se, ať již právem či ne, počítali k potomkům šlechtického rodu Milnerů z Milhausenu, jehož stopy se počátkem třicetileté války nepřehledně zamlžují. Otázka jejich nároku na šlechtický titul s přídomkem z Milhausenu však není pro autora práce relevantní. Hošek sleduje, jak trefně prozrazuje zadní obálka knihy, zápas o zakotvení vlastní ...

‣Více

Marek Jakoubek: Vojvodovo

Etnologie krajanské obce v Bulharsku
Bořivoj Kňourek

Marek Jakoubek je etnolog, který se kromě jiného zabývá česko­(slovensko)-bulharskou krajanskou problematikou. Jedním z mimořádně zajímavých témat této problematiky je Vojvodovo, česká obec, která byla založena v závěru 19. století v Bulharsku obyvateli Svaté Heleny, jiné krajanské obce, dnes se nacházející na území Rumunska. V roce 1950 pak česká historie této obce končí přesídlením jejích obyvatel do České republiky.

...

CDK – Západočeská univerzita v Plzni, Brno 2010, 347 s ...

‣Více

Malované opony divadel českých zemí

Václav Petrbok

Výpravná publikace Malované opony divadel českých zemí seznamuje s výsledky dokumentace divadelních opon, kterou v letech 2005–2010 realizoval Jiří Valenta, jenž patří k hlavním iniciátorům Databáze českého amatérského divadla (www.amaterskedivadlo.cz), shromažďující a zprostředkovávající informace o ochotnické scéně v Čechách a na Moravě za posledních takřka dvě stě třicet let. Malované opony dokumentují – jak editor případně poznamenává v předmluvě – v hodině dvanácté důležitou součást divadelního života českých zemí ...

‣Více

Kontakt

Dějiny a současnost

Náprstkova 272/10
110 00 Praha 1

Kontakty

E-mail
das@nln.cz

Návštěva redakce

po dohodě
das@nln.cz