Dějiny a současnost

Rychlé odkazy

téma: Konec studené války

Aktuální číslo

aktuality, glosy, zprávy

Porta fontium

Bavorsko-česká síť digitálních historických pramenů
Jiří Nosek

Slavnostní spuštění webového portálu Porta fontium proběhlo 8. dubna 2011 v aule cisterciáckého kláštera Waldsassen. Na společném projektu se podílí Státní oblastní archiv v Plzni a Generální ředitelství státních bavorských archivů v Mnichově. Digitalizace archivního materiálu a jeho prezentace na webových stránkách by měla umožnit v minulosti násilně roztržené archivní fondy znovu spojit do jednoho virtuálního celku. V českých archivech je uloženo mnoho archivních fondů, jež se vztahují k sudetoněmeckým ...

‣Více

Krátce

  • Česká archivní společnost vypisuje osmý ročník studentské vědecké soutěže o cenu prof. dr. Sáši Duškové. Práce mohou do soutěže přihlásit studenti vysokých škol, zejména filozofických a pedagogických fakult, oborů archivnictví a historie. Do soutěže mohou být přihlašovány doposud nepublikované studentské vědecké práce. Témata soutěžních příspěvků jsou omezena na oblast archivnictví a dějin správy, zejména dějin archivnictví, archivů a archivních fondů, biografie archivářů, archivní teorie, archivní terminologie, archivní legislativy, zpřístupňování a ...
‣Více

Čítárna novin a časopisů

  • Nové číslo Cinepuru, časopisu pro moderní cinefily (č. 74, 3–4 2011) je tematicky věnováno dějinám na plátně. Jeho druhou část tak tvoří texty, které se touto problematikou zabývají v obecnější i zcela konkrétní rovině. První skupinu článků reprezentují úvahy o vztahu historického filmu a výuky dějepisu. Ve druhé skupině najdou čtenáři například texty o historické fikci ve filmu Hanební pancharti, o politické stránce filmů režiséra Ridleyho Scotta, o filmových ...

‣Více

Obraz a jeho osudy

Picassova "Sedící dívka" z roku 1909
Nikolaj Savický

Podle zpráv denního tisku se 21. ledna 2011 neznámá osoba pokusila vyvézt z České republiky přes celnici na letišti Praha-Ruzyně obraz Pabla Picassa Sedící akt (Sedící dívka, Sedící žena s ohnutou nohou) a vykázala se přitom neplatným vývozním povolením, které protiprávně vydala Galerie Středočeského kraje (GASK). Vzhledem k včasnému zásahu Celní správy ČR dílo neopustilo území České republiky a celá záležitost je nyní předmětem trestního stíhání. Okolnosti tohoto pokusu o ...

‣Více

Odsuny, vysídlení, čistky

Mezinárodní lexikon
Kristina Kaiserová - Doubravka Olšáková

V polovině března proběhla v Goethe Institutu v Praze prezentace publikace s názvem Lexikon der Vertreibungen – Deportation, Zwangsaussiedlung und ethnische Säuberung im Europa des 20. Jahrhunderts (Encyklopedie odsunů – deportace, vysídlení a etnické čistky v Evropě 20. století), jehož vznik iniciovali němečtí historikové Detlef Brandes, Holm Sundhaussen a Stefan Troebst a na jehož realizaci se za českou stranu podíleli Kristina Kaiserová a za polskou Krzysztof Ruchniewicz. Pod vedením hlavního redaktora Dmytra ...

‣Více

Kontakt

Dějiny a současnost

Náprstkova 272/10
110 00 Praha 1

Kontakty

E-mail
das@nln.cz

Návštěva redakce

po dohodě
das@nln.cz