Dějiny a současnost

Rychlé odkazy

téma: Konec studené války

Aktuální číslo

Na studia do ciziny

Na studia do ciziny

Čechoslováci na francouzských lyceích
Zuzana Raková

Po první světové válce se Francie zásluhou své pomoci při vzniku samostatného Československa stala pro nově vzniklou republiku vzorem v mnoha oblastech společenského života, mimo jiné i v kultuře a vzdělávacím systému.

Po celé meziválečné období udržovalo Československo s Francií úzké kulturní i politické vztahy. Proto i zahraniční kontakty Československa v oblasti vysokého i středního školství byly nejintenzivnější ze všech zemí právě s Francií. V rámci úvah o vzájemných školských stycích s Francií vznikl krátce po roce 1918 nápad založit při několika lyceích ve Francii československé tésekce, na nichž by měli nejlepší českoslovenští studenti možnost strávit poslední tři roky gymnázia. Otcem této myšlenky byl Ferdinand Špíšek, středoškolský profesor francouzštiny působící až do počátku roku 1919 na proslulém reálném gymnáziu v Praze v Křemencově ulici. Špíšek díky své dobré znalosti francouzštiny, francouzského prostředí a také díky své proslulosti odborníka v otázkách moderní výuky živých jazyků byl vyslán jako člen československé delegace na mírovou konferenci do Paříže s pověřením vytvořit mezi oběma zeměmi systém školských a kulturních styků. Ferdinand Špíšek si uvědomoval, jak je jazyková příprava poskytovaná soudobým českým školským systémem nedostatečná a jak důležitý je pro ovládnutí cizího jazyka pobyt v cizině. Špíšek se v té době již znal s Ernestem Denisem, s nímž se seznámil v Paříži během svého předválečného studijního pobytu. Roku 1919 navíc poznal v Praze Louise Eisenmanna, slavistu a znalce středoevropských politických poměrů, který přijel do Československa spolu s Francouzskou vojenskou misí jako její politický poradce. Měl za úkol získat zde informace o československém školském systému; ty mu měl na základě pověření státního tajemníka ministerstva školství Františka Drtiny poskytnout právě Špíšek. Oba muži tak zahájili oboustranně užitečnou spolupráci na poli česko-francouzských školských styků. V dubnu 1919, kdy skončilo Eisenmannovo poslání v Praze, odjížděli oba společně do Paříže, kam byl Špíšek delegován ministerstvem školství na mírovou konferenci. Během svého pařížského pobytu, který trval do září 1919, navázal Špíšek styky s řadou významných osobností, které se zasadily o vznik československých sekcí ve Francii.

...

Kontakt

Dějiny a současnost

Náprstkova 272/10
110 00 Praha 1

Kontakty

E-mail
das@nln.cz

Návštěva redakce

po dohodě
das@nln.cz