Dějiny a současnost

Rychlé odkazy

téma: Marx a jeho dědicové

Aktuální číslo

kniha, o které se hovoří

Milena Bartlová: Naše národní umění

Studie z dějepisu umění
Jan Klípa

Brněnské nakladatelství Barristel & Principal vydalo na sklonku minulého roku výbor studií Mileny Bartlové nazvaný případně Naše, národní umění. Bartlová, která se v současném českém prostředí patrně nejsoustavněji věnuje kritické reflexi vývoje disciplíny ve 20. století, zde shrnula řadu svých statí publikovaných v posledním desetiletí, jejichž ústředním tématem je vztah dějin umění jako vědy (zejména ve středoevropském prostoru) k otázkám národa, národnosti a nacionalismu. Shromážděné stati jsou trojího charakteru: Čistě historiografickou ...

‣Více

Kontakt

Dějiny a současnost

Náprstkova 272/10
110 00 Praha 1

Kontakty

E-mail
das@nln.cz

Návštěva redakce

po dohodě
das@nln.cz