Dějiny a současnost

Rychlé odkazy

téma: Karel Hynek Mácha

Aktuální číslo

knihy (recenze)

Wolfgang Behringer: Kulturní dějiny klimatu

Od doby ledové po globální oteplování
Václav Cílek

Čtyřsetstránková kniha německého, mírně a v mezích „zákona“ kontroverzního historika, který studoval čarodějnické procesy, se zabývá dopadem klimatických změn na ekonomiku, a zejména na kulturu lidské společnosti. Hned na začátek mohu říct, že to je nepřesná a povrchní kniha, ale přesto to nejlepší, co na dané téma v češtině existuje. Určitě bych ji koupil třeba do univerzitní knihovny jako vhodný úvod pro studenty, aby pochopili, jakou roli klima může hrát ...

‣Více

Petr Šámal: Soustružníci lidských duší

Lidové knihovny a jejich cenzura na počátku padesátých let 20. století (s edicí seznamu zakázaných knih)
Jiří Pokorný

Všechny dosavadní práce o českém knihovnictví se zatím omezovaly na výčet právních předpisů či poskytovaly tradiční popisný pohled na tuto součást osvětového hnutí; podobně pojednávaly o cenzuře, kterou chápaly jako projev útlaku projevující se regulací a kontrolou oběhu informací. Petr Šámal se rozhodl přistoupit k této problematice z pozice literární historie, sociologie a komunikace. Způsob, jakým odpovědní činitelé – což nebyli jen představitelé komunistického aparátu, zvláště kulturního a propagačního oddělení ÚV ...

‣Více

Jiří Špička: Petrarca: Homo politicus

Politika v životě a díle Fraceska Petrarky
Kateřina Čadková

Jiří Špička, dlouholetý člen katedry romanistiky na Palackého univerzitě v Olomouci, vstupuje do českého historiografického prostředí s tématem italského středověku, konkrétně s osobností Franceska Petrarky. Jak už avizuje podtitul knihy, autor nehodlá představit Petrarku jako vše­obecně známého spisovatele-básníka raného italského humanismu, ale chce rozšířit petrarkovský portrét o jeho politickou stránku a napsat tak Petrarkovu politickou biografii s využitím takových možností, které mu Petrarkova osobnost v politickém kontextu nabízí. Italského ...

‣Více

Alice Velková: Krutá vrchnost, ubozí poddaní?

Proměny venkovské rodiny a společnosti v 18. a první polovině 19. století na příkladu západočeského panství Šťáhlavy
Pavla Jirková

V kontextu tradice domácího historického bádání zaměřeného mimo jiné na venkovské obyvatelstvo v minulosti by měla být vnímána i nově vydaná publikace A. Velkové. Autorka na příkladu čtyř lokalit šťáhlavského panství (Starý Plzenec, Šťáhlavy, Sedlec a Lhůta) provedla analýzu venkovského obyvatelstva a proměn rodiny v průběhu 18. a v první polovině 19. století. Náročná excerpce matrik byla zúčtována v podobě výsledné databáze o rozsahu téměř 15 400 osob.

...

Historický ústav ...

‣Více

Peter Demetz: Praha Ohrožená 1939–1945

Politika, kultura, vzpomínky
Eduard Burget

Nová kniha emeritního profesora Yaleovy univerzity, literárního historika, překladatele a především pražského rodáka Petera Demetze (nar. 1922) byla původně určena pro nečeského čtenáře. Anglicky vyšla již v roce 2008 v New Yorku. Český překlad lze jen uvítat, jeho vydání má však několik úskalí. Peter Demetz se rozhodl napsat knihu o Praze za německé okupace v letech 1939–1945. Zároveň se pokusil zajímavě skloubit studii o pražské společnosti za protektorátu s ...

‣Více

Kontakt

Dějiny a současnost

Náprstkova 272/10
110 00 Praha 1

Kontakty

E-mail
das@nln.cz

Návštěva redakce

po dohodě
das@nln.cz