Dějiny a současnost

Rychlé odkazy

téma: Karel Hynek Mácha

Aktuální číslo

Moje knihy si žijí vlastním životem

Moje knihy si žijí vlastním životem

Rozhovor s Carlo Ginzburgem o tom, že historie je jako letiště a jak naslouchat "němým", když k nám hovoří
Silvie Šlejmarová

Když jsem si pročítala shrnutí dojmů mých kolegů ze setkání s vámi, byla jsem překvapená, jak se vaše jméno často vyskytovalo ve spojení s výrazy typu čarodějnictví, čarodějnice nebo Menocchio. Nemrzí vás, že jste spojován s tématy, s pomocí kterých jste se snažil vysvětlit úplně jiné věci než prostý problém inkvizičních procesů v raném novověku?

Tuto potíž si uvědomuji. Původně, když jsem se začal zabývat touto problematikou, rozhodně netvořila hlavní proud historiografie, tím se stala až později. Některé z mých prvních knih – mám na mysli právě Sýr a červi – jsou ovšem knihy, které měly největší úspěch u širokého publika, a tudíž se mi zdá normální, že jsem dodnes spojován především s těmito tématy i s touto knihou. Nicméně je pravda, že jsem se snažil postupem času vymanit z jejich stínu a chtěl jsem upozornit i na jiné zajímavé problémy. Láká mě zabývat se něčím, co neznám, dozvědět se něco nového, a to i za cenu, že se spletu. Osobně si myslím, že v tomto smyslu je třeba riskovat. Díky tomu jsem pokračoval v práci na jiných tématech, což mělo za vedlejší důsledek to, že jsem se nikdy nestal trvalým členem nějakého společenství badatelů – dokonce ani těch zabývajících se inkvizicí. Tak jsem postupně proplouval různými kolektivy i disciplínami, což se mi líbí mnohem více. Vždycky jsem tvrdil, že o historii uvažuji jako o letišti, nikoli jako o nějaké pevnosti. Je místem, kde člověk začíná svou cestu, na níž se může setkat s antropology, kunsthistoriky nebo filosofy, což je podle mě velmi podnětné. Toto je má vědomá strategie.

...

Kontakt

Dějiny a současnost

Náprstkova 272/10
110 00 Praha 1

Kontakty

E-mail
das@nln.cz

Návštěva redakce

po dohodě
das@nln.cz