Dějiny a současnost

Rychlé odkazy

téma: Karel Hynek Mácha

Aktuální číslo

Mácha a peníze

Mácha a peníze

K identitě básníkova mecenáše
Marek Přibil

Biografi cké prameny, které dnes máme k dispozici, v zásadě mlčí o tom, jakým způsobem Mácha získával fi nanční prostředky. Jednu z alternativ představuje podpora ze strany utajeného mecenáše. Kdo jím mohl být?

...

Kontakt

Dějiny a současnost

Náprstkova 272/10
110 00 Praha 1

Kontakty

E-mail
das@nln.cz

Návštěva redakce

po dohodě
das@nln.cz