Dějiny a současnost

Rychlé odkazy

téma: Hudba jako revolta

Aktuální číslo

knihy (recenze)

Robert ANTONÍN: Zahraniční politika krále Václava II. v letech 1283–1300

Josef Šrámek

Bylo již vícekrát konstatováno, že předposlední přemyslovský panovník Václav II. stojí ve dvojím stínu – otce Přemysla Otakara II. a vnuka Karla IV. Teprve v posledních letech je tomuto králi, na jehož hlavě spočinula nejen česká, ale i polská koruna, věnována soustavnější pozornost, ovšem dosažené výsledky už opatrně naznačují, jak pokřivená byla výše uvedená optika. Velikost panovníka bývá často poměřována jeho zahraniční politikou. Již proto tedy nelze přehlédnout práci, s níž ...

‣Více

Roman MÍČKA: Michael Novak a jeho projekt teologie demokratického kapitalismu

Tomáš Veber

Kniha Romana Míčky, vyrostlá na půdorysu jeho disertační práce, dokumentuje na jednom konkrétním případě, prostřednictvím analýzy děl amerického teologa Michaela Novaka, tradičně silné sepětí politiky a náboženství v USA. Americká společnost je dodnes silně náboženská, náboženství je nezbytným předpokladem funkce americké společnosti (s. 37). Porozumět Američanům znamená porozumět nejprve tomuto modelu, pro Evropu naprosto cizímu. Snad proto je cílem knihy nakonec alespoň částečně přispět k … revizi hodnot klasického liberalismu (s ...

‣Více

Prokop TOMEK: Život a doba ministra Rudolfa Baráka

Radek Slabotínský

Strmý vzestup, ale stejně tak rychlý pád. Těmito slovy by se dala charakterizovat celá politická kariéra ve své době jednoho z nejmocnějších mužů komunistického režimu v Československu, Rudolfa Baráka. Na osobnost někdejšího ministra vnitra se zaměřil historik Prokop Tomek v monografii , která je výsledkem několikaletého badatelského výzkumu. Bohužel však již na začátku musím přiznat, že mě předložená práce trochu zklamala především povrchním zpracováním bez většího zaujetí jít tak říkajíc do ...

‣Více

Jan ŠACH – Petr MOUDRÝ: Chladné zbran období habsburské monarchie 1526–1918

Jaroslav Krátký

K tematice starých i moderních zbraní vychází mnoho přehledových publikací, kde jsou jednotlivé typy zbraní fotograficky dokumentovány. Recenzovaná kniha je jednou z nemnoha výjimek v této oblasti. Základní obrazový materiál zde totiž netvoří fotografie zbraní, ale jejich kresby. Jejich autor, Petr Moudrý, staré zbraně nejen dovedně kreslí, ale i denně studuje doslova do poslední součástky. Pracuje jako restaurátor sbírkového fodu Vojenského historického ústavu Praha, kde kurátorsky působí také autor textové ...

‣Více

Ondej FELCMAN – František MUSIL (eds.): Dějiny východních Čech v pravěku a středověku (do roku 1526)

Michal Svatoš

První část souhrnného zpracování minulosti východních Čech zachycuje nejstarší historické období, sahající od paleolitu do počátku 16. století, na niž by měl navázat výklad o novověkých dějinách regionu. Autorský kolektiv sedmnácti archeologů a historiků je spojen především s Univerzitou Hradec Králové. Výsledná podoba knihy se blíží „obvyklému“ odbornému textu s množstvím doprovodného materiálu (mapek, plánků, fotografií a obrazových příloh). Místo poznámkového aparátu však autoři zvolili formu biblio­grafických souhrnů (výklad ...

‣Více

Kontakt

Dějiny a současnost

Náprstkova 272/10
110 00 Praha 1

Kontakty

E-mail
das@nln.cz

Návštěva redakce

po dohodě
das@nln.cz