Dějiny a současnost

Rychlé odkazy

téma: Hudba jako revolta

Aktuální číslo

Ondej FELCMAN – František MUSIL (eds.): Dějiny východních Čech v pravěku a středověku (do roku 1526)

Ondej FELCMAN – František MUSIL (eds.): Dějiny východních Čech v pravěku a středověku (do roku 1526)

Michal Svatoš

První část souhrnného zpracování minulosti východních Čech zachycuje nejstarší historické období, sahající od paleolitu do počátku 16. století, na niž by měl navázat výklad o novověkých dějinách regionu. Autorský kolektiv sedmnácti archeologů a historiků je spojen především s Univerzitou Hradec Králové. Výsledná podoba knihy se blíží „obvyklému“ odbornému textu s množstvím doprovodného materiálu (mapek, plánků, fotografií a obrazových příloh). Místo poznámkového aparátu však autoři zvolili formu biblio­grafických souhrnů (výklad o pramenech a literatuře, umístěným na konci kapitol) kombinovaných s bibliografickou přílohou. Text bezesporu nabyl na „čtivosti“, místy však na úkor jednoznačné pramenné identifikace nebo původu argumentace. Dílo doprovázejí přílohy: rozrody šlechtických rodů, působích ve východních Čechách, seznam pramenů a literatury. Obsáhlá rejstříková část podchycuje detailním způsobem osobní a místní jména díla.

...

NLN, Praha 2009, 832 s., 799 Kč

Kontakt

Dějiny a současnost

Náprstkova 272/10
110 00 Praha 1

Kontakty

E-mail
das@nln.cz

Návštěva redakce

po dohodě
das@nln.cz