Dějiny a současnost

Rychlé odkazy

téma: Hudba jako revolta

Aktuální číslo

Robert ANTONÍN: Zahraniční politika krále Václava II. v letech 1283–1300

Robert ANTONÍN: Zahraniční politika krále Václava II. v letech 1283–1300

Josef Šrámek

Bylo již vícekrát konstatováno, že předposlední přemyslovský panovník Václav II. stojí ve dvojím stínu – otce Přemysla Otakara II. a vnuka Karla IV. Teprve v posledních letech je tomuto králi, na jehož hlavě spočinula nejen česká, ale i polská koruna, věnována soustavnější pozornost, ovšem dosažené výsledky už opatrně naznačují, jak pokřivená byla výše uvedená optika. Velikost panovníka bývá často poměřována jeho zahraniční politikou. Již proto tedy nelze přehlédnout práci, s níž aktuálně vstupuje na pole bádání o závěru přemyslovské epochy historik Robert Antonín.

...

Matice moravská, Brno 2009, 304 s., 270 Kč

Kontakt

Dějiny a současnost

Náprstkova 272/10
110 00 Praha 1

Kontakty

E-mail
das@nln.cz

Návštěva redakce

po dohodě
das@nln.cz