Dějiny a současnost

Rychlé odkazy

téma: Na bitevním poli

Aktuální číslo

Nejstarší stříbrné poklady

Nejstarší stříbrné poklady

Unikátní výstava českých a moravských mincí
Roman Zaoral

Po úspěšné prezentaci košického zlatého pokladu připravil numismatik Luboš Polanský další unikátní výstavu, zpřístupňující veřejnosti více než dva tisíce nejstarších mincí českých knížat z 10. a první poloviny 11. století. Jedná se o tak zvané denáry velkého střížku, které se v Čechách razily od šedesátých let 10. století do roku 1050, kdy byly v oběživu nahrazeny mincemi menšími a lehčími jako výsledek mincovní reformy knížete Břetislava I. V tak velkém rozsahu jsou nejstarší české ražby spolu s dochovanými šperky z nálezů vystaveny vůbec poprvé. Největším pokladem těchto mincí je nález z Poděbrad, odkrytý v roce 1936, který v počtu více než 1400 kusů obsahuje naprostou většinu typů denárů Boleslava I., Boleslava II. a Soběslava Slavníka (†1004). Časově na něj navazuje poklad z Hradce Králové z roku 1970 se 413 mincemi z doby vlády knížete Boleslava II. a jeho synů Boleslava III., Jaromíra a Oldřicha. Ražby z období krize přemyslovského státu včetně vzácných nominálů knížete Vladivoje jsou zastoupeny v nálezu z Chodovlic z roku 1928. Mimo tyto unikátní celky lze na výstavě zhlédnout dochované části pokladů z Čistěvsi se zlomky šperků, z Komárova u Opavy s unikátní soškou beránka Božího, z Kelče se zlomky islámských mincí a ze Staré Boleslavi s ukázkou ojedinělých ražeb kněžny Emmy (†1006).

...

Nejstarší stříbrné poklady. Unikátní české a moravské stříbrné poklady kolem roku 1000, Nová budova Národního muzea, 17. 2.–9. 5. 2010

Kontakt

Dějiny a současnost

Náprstkova 272/10
110 00 Praha 1

Kontakty

E-mail
das@nln.cz

Návštěva redakce

po dohodě
das@nln.cz