Dějiny a současnost

Rychlé odkazy

téma: Na bitevním poli

Aktuální číslo

Kořeny Republiky československé

Kořeny Republiky československé

Beseda Svatoplik Čech Zǖrich
Iveta Coufalová

Procházíte-li se dnešním Curychem, proslulým jako „azyl“ pro bankéře, diplomaty i umělce, živost tohoto místa vytušíte jen z drobných náznaků. Pokud se na chvíli posadíte, třeba na břehu Curyšského jezera, příběhy, které se tu odehrály, jako by k vám najednou začaly přicházet samy. Curych je totiž v mnohém ohledu jako Švýcaři samotní – na povrchu uměřený, uspořádaný a racionální, ve vrstvách spodních pulzující a emotivní.

Na začátku března tohoto roku se v curyšském Lavatershausu při evangelickém kostele sv. Petra sešli příznivci – včetně zástupce českého velvyslanectví v Bernu – a členové Besedy Svatopluk Čech, aby společně oslavili sto let od založení tohoto sdružení. Je to český krajanský spolek, na jehož počátku stály spolčovací snahy přišedších obyvatel z českých zemí na počátku 20. století do tohoto města. Jejich míru vlastenectví k rodné hroudě vyjadřovalo jméno básníka Svatopluka Čecha, jehož dílo je láskou k vlasti znatelně prodchnuto.

...

Kontakt

Dějiny a současnost

Náprstkova 272/10
110 00 Praha 1

Kontakty

E-mail
das@nln.cz

Návštěva redakce

po dohodě
das@nln.cz