Dějiny a současnost

Rychlé odkazy

téma: Na bitevním poli

Aktuální číslo

Ďas doporučuje k tématu

Ďas doporučuje k tématu

  • Oldřich Král, Mistr Sun o válečném umění – Jiří Kolář, Mistr Sun o básnickém umění, Dokořán, Praha 2008, 223 s., 298Kč Třináct knih Mistra Suna O válečném umění vstoupilo do české kultury v roce 1949 ne právě nejšťastněji – překlad byl pořízen přes několik anglických převodů bez podstatnějšího zřetele k filozofickým kontextům Sunova díla. Stalo se však cosi mimořádného: takto vzniklý text přečetl básník Jiří Kolář a na jeho základě vytvořil repliku Mistr Sun o básnickém umění (1957). A ani jeho dílo nezůstalo bez tvůrčí odezvy. V roce 1995 se Kolářovým přístupem inspiroval Oldřich Král při práci na novém překladu Mistra Suna tentokrát z čínských originálů.

  • Georges Duby, Neděle u Bouvines: 27. červenec 1214, přeložil Tomáš Opočenský, Argo, Praha 1997, 221 s., 239Kč Západoevropská medievistika vytvořila v období po druhé světové válce několik desítek zásadních prací, které svým obsahem a metodickým přístupem výrazně posunuly dosavadní poznání života a myšlení lidí ve středověku. Mezi pilíře světového dějepisectví rozhodně patří i Neděle u Bouvines... Základní pramen, který Duby k zachycení bitvy u Bouvines využívá, je kronika Viléma Bretaňského, který bitvu pojímá jako velkolepou rituální hru, jako nejskvělejší turnaj, který kdy Francie zažila. Duby tento jeho pohled přejímá, zárověň ho však zasazuje do širšího historického kontextu...

  • Carl von Clausewitz, O válce, přeložil Zbyněk Sekal, Academia, Praha 2008 (vydání 3., v Academii 1.), 749 s., 650Kč Knihu, kterou pruský generál Carl von Clausewitz psal po napoleonských válkách v letech 1816–1830, vydala po jeho smrti manželka Marie. Nedokončená kniha je dodnes jedním z největších děl v oboru vojenské strategie, přeloženým do mnoha světových jazyků, základem doporučené četby na vojenských školách i předmětem hloubání milovníků militarií. Dokonce i mnozí z těch, kteří se o vojenskou literaturu nikdy nezajímali, znají autorova slova: …válka není pouze politický akt, nýbrž opravdový nástroj politiky, pokračování politických styků a jejich provádění jinými prostředky.

Kontakt

Dějiny a současnost

Náprstkova 272/10
110 00 Praha 1

Kontakty

E-mail
das@nln.cz

Návštěva redakce

po dohodě
das@nln.cz