Dějiny a současnost

Rychlé odkazy

téma: Králové a lotři středověké Francie

Aktuální číslo

Méně výstav, více umění

Méně výstav, více umění

Vojtěch Jasný: Fotografie

Výstava představuje poetické základy vidění světa významného režiséra prostřednictvím výběru fotografií, které nesoustavně, ale průběžně vznikaly od čtyřicátých let minulého století. Privatissima, portréty přátel i záběry evokující rapsodický rozměr filmového umění Vojtěcha Jasného jsou poprvé představeny veřejnosti. Výstava, která připomíná režisérovy pětaosmdesáté narozeniny, je zároveň úvahou nad místem fotografie v lidském životě a jejími funkcemi. Moravská zemská galerie – Místodržitelský palác, www.moravskagalerie.cz, do 9. 1. 2011

Libeň – Zmizelý svět

Pražská Libeň v minulých desetiletích prošla bouřlivými stavebními proměnami, které bohužel nebyly vždy ku prospěchu. Je proto žádoucí obrátit pozornost občanů k těm hodnotám, které zbyly, aby si uvědomili význam jejich zachování do budoucna. Návštěvník vstoupí do Libně Královskou (dnešní Sokolovskou) třídou a před Palmovku zabočí do Primátorské (dnes Zenklovy) třídy, odkud bude pokračovat do Horní Libně. Při jednotlivých odbočkách se zastaví u význačných památek, existujících i zaniklých. Prostřednictvím historických fotografií, z nichž značná část nebyla nikdy publikována, pohlednic a kreseb návštěvník sleduje proměnu veřejných prostranství a staveb v průběhu času a projde se i ulicemi dávno zmizelými. Samostatná kapitola je věnována libeňským usedlostem, z nichž některé zanikly nebo podstatně změnily svou tvář. Obrazový materiál je doplněn trojrozměrnými předměty a pozoruhodnými archeologickými nálezy, na které je Libeň bohatá a které byly učiněny zejména na přelomu 19. a 20. století během bouřlivého stavebního rozvoje města. Muzeum hlavního města Prahy, www.muzeumprahy.cz, do 20. 2. 2011

Kontakt

Dějiny a současnost

Náprstkova 272/10
110 00 Praha 1

Kontakty

E-mail
das@nln.cz

Návštěva redakce

po dohodě
das@nln.cz