Dějiny a současnost

Rychlé odkazy

téma: Králové a lotři středověké Francie

Aktuální číslo

Knihovnička

Knihovnička

Vladimír Urbánek

V minulé Knihovničce Jiří Suk rozjímal nad pracemi velkých kritiků vědeckých nároků moderní historiografie, včetně jedné z nejposvátnějších krav dějepisectví 20. století, školy Annales. A vskutku: Proč ještě dnes vydávat právě tady a teď práce takového Jeana Delumeaua ( nar. 1923), který je dávno za svým badatelským zenitem a stále se zabývá něčím tak „staromódním“ jako jsou dějiny mentalit? Přesto nakladatelství Argo již potřetí sází na tuto značku a vydává druhý díl jeho trilogie Dějiny ráje pod názvem Tisíc let štěstí (přeložila Jana Smutná-Lemmonierová, Argo, 2010). Delumeauova kniha odrážela v době svého vzniku novou vlnu zájmu o milenarismus/chiliasmus před koncem druhého tisíciletí a mapovala jeho proměny od raného křesťanství po nejrůznější sekularizované verze (včetně marxismu) ve století dvacátém. Autorův nejvlastnější zájem je samozřejmě zaměřen na 15.–17. století, klíčové období, kdy očekávání tisícileté říše Kristovy připravuje pozvolna půdu ideologii pokroku. Pátou část své knihy věnoval autor poněkud neorganicky „antologii“ textů milenarismem inspirovaných, utopických, socialistických či hlásících se k hnutí „new age“.

...

Kontakt

Dějiny a současnost

Náprstkova 272/10
110 00 Praha 1

Kontakty

E-mail
das@nln.cz

Návštěva redakce

po dohodě
das@nln.cz