Dějiny a současnost

Rychlé odkazy

téma: Tajemný Orient

Aktuální číslo

zapadlí vlastenci, inspiromat

Severák z hor

Jizersko-ještědský horský spolek
Iveta COUFALOVÁ

Když si prohlížíte obrázky, které dokumentují činnost Jizersko-ještědského horského spolku, dýchne na vás nejen čerstvý vzduch ryzí přírody, ale také neobyčejná odhodlanost, nebývalá pečlivost a soustavnost počínání. Nepominutelným základem existence tohoto občanského sdružení je i tradice a jistá propojenost s Německým horským spolkem pro Ještědské a Jizerské hory (Deutscher Gebirgsverein für das Jeschken und Isergebirge; DGV), který vznikl roku 1884 v Liberci. Současný Jizersko-ještědský horský spolek, založený o více než ...

‣Více

slova na mučidlech

  • vikář

Vzrůstající „manažerská“ potřeba být na dvou místech, nebo naopak nikde, vedla již v pradávnu k vytvoření institutu zástupce čili vikáře. Nechal se tak třeba zastupovat král (lat. vicerēx „místokrál“) nebo kancléř (lat. vicecancellārius „místokancléř“). Ve sféře duchovní si stojí nejvýše „náměstek boží“ (vicārius deī), jak bývá titulován papež, a následuje řada dalších apoštolských, generálních, biskupských a kapitolních vikářů. Ottův slovník naučný pod příslušným heslem prozrazuje, že zastupování církevních hodnostářů ...

‣Více

Kontakt

Dějiny a současnost

Náprstkova 272/10
110 00 Praha 1

Kontakty

E-mail
das@nln.cz

Návštěva redakce

po dohodě
das@nln.cz