Dějiny a současnost

Rychlé odkazy

téma: Tajemný Orient

Aktuální číslo

Moribus antiquis

Moribus antiquis

Rubensův domnělý Seneca
Vít Vlnas

Mezi uměleckými poklady, které shromáždil Petrus Paulus Rubens ve svém antverpském domě, se těšila obzvláštní pozornosti malířových současníků výrazná portrétní hlava postaršího zarostlého muže myslitelského a asketického vzezření. Náleží do skupiny antických podobizen, které v časech obnoveného zájmu o antický starověk provokovaly fantazii humanistů a vyzývaly ke ztotožnění se jmény slavných filosofů, literátů či státníků. Bustu z farneské sbírky v Římě, jednu z jejíchž variant později získal Rubens, identifikoval koncem 16. století znalec starožitností Fulvio Orsini jako portrét stoického filosofa Lucia Annaea Seneky. Vycházel ze srovnání tváře neznámého starce s profilem na dnes již nedohledatelné římské bronzové medaili, opatřené údajně nápisem SENECA. Orsiniho objev vyvolal mezi vzdělanci vlnu nadšení, motivovanou dobovým zájmem o Senekovo dílo. Stoické učení se těšilo značné pozornosti již během renesance, mimo jiné pro svou proklamovanou blízkost s křesťanstvím. Snad každý humanistický vzdělanec znal i Tacitovo vyprávění o heroické a tragické smrti velkého filosofa, kterého v roce 65 n. l. donutil k sebevraždě císař Nero, jeho někdejší žák. V kamenné tváři z farneské kolekce nalézali zaujatí pozorovatelé jak mužnou odevzdanost osudu, tak smíření s neodvratností konce. Znázornění umírajícího Seneky, jemuž uniká krev i život z otevřených žil, bylo pod vlivem Orsiniho objevů spatřováno v celofigurové soše stojícího muže ze sbírky Borghese, známé dnes (jistě oprávněněji) pod jménem Africký rybář.

...

Kontakt

Dějiny a současnost

Náprstkova 272/10
110 00 Praha 1

Kontakty

E-mail
das@nln.cz

Návštěva redakce

po dohodě
das@nln.cz