Dějiny a současnost

Rychlé odkazy

téma: Tajemný Orient

Aktuální číslo

ďas doporučuje k tématu Tajemný Orient

ďas doporučuje k tématu Tajemný Orient

  • Edward W. Said, Orientalismus. Západní koncepce Orientu, přeložila Petra Nagyová, Paseka, Praha — Litomyšl 2008, 464 s., 489 Kč

Kniha je již klasickým dílem amerického literárního historika a komparatisty palestinského původu o přístupu Západu ke kulturní a politické realitě Orientu a způsobu, jímž byly východní kultury během staleté nadvlády Evropanů přijímány a vykládány v opozici proti normě dané civilizací západní. Takový, z pozice moci vycházející přístup, podle autora dodnes dominuje západnímu pohledu na oblast Východu, zabraňuje pochopení jeho reálné podoby a napomáhá přetrvávání osudové propasti mezi oběma částmi světa.

  • Oldřich Prefát z Vlkanova, Cesta z Prahy do Benátek a odtud potom po moři až do Palestiny, NLN, Praha 2007, 548 s., 330 Kč

Oldřich Prefát z Vlkanova, matematik, astronom a zkušený cestovatel, popsal ve své Cestě do Benátek a odtud potom po moři až do Palestiny z roku 1563 nejdelší ze svých četných putování do Svaté země. Jeho cestopis se vyznačuje dobově příznačným barvitým líčením osobních příhod i systematickým renesančním zájmem o všechny skutečnosti i detaily včetně krajin, staveb, lidí, jejich činností. Cenné je zejména to, že zachycuje soudobou praxi cestování do Svaté země, včetně všech možností a jejich praktického i finančního zajištění.

  • Hana Navrátilová, Egypt v české kultuře přelomu devatenáctého a dvacátého století, Set Out, Praha 2001, 250 s., 180 Kč

Jaké byly první kontakty Čechů s Egyptem, kdy a jak se rozvíjí vědomí o dějinách a kultuře starého Egypta u nás a mnohé další otázky se pokouší zodpovědět tato rozsáhlá studie. Egyptské vlivy rezonovaly od 18. století v evropské kultuře a umění. Architektonické prvky, výtvarné umění, literární motivy se staly její nedílnou součástí. Kniha se zabývá Evropany 19. století v Egyptě, orientalistickými tématy ve vyučování na pražské univerzitě, egyptskými múzami i Egyptem coby zálibou a předmětem sbírek.

Kontakt

Dějiny a současnost

Náprstkova 272/10
110 00 Praha 1

Kontakty

E-mail
das@nln.cz

Návštěva redakce

po dohodě
das@nln.cz