Dějiny a současnost

Rychlé odkazy

téma: "Neznámá" druhá republika

Aktuální číslo

knihy (recenze)

Simona KOTLÁROVÁ: Páni z Rožmitálu

Petr ČORNEJ

Zaujmout vyvážené stanovisko k publikaci, která líčí historii panského rodu spřízněného s Jiřím Poděbradským a jež vyšla jako šestý svazek v kvalitní ediční řadě (Šlechta zemí České koruny), není zrovna snadné. Simona Kotlárová, upozornivší na sebe už knižní prvotinou Bavorové erbu střely, zůstala i nadále věrna regionu, v němž profesně působí a jehož minulost dobře zná. Tentokrát si ale vybrala téma podstatně náročnější. Na rozdíl od Bavorů ze Strakonic, jejichž ...

‣Více

Pavel ŠRÁMEK: Ve stínu Mnichova

Z historie československé armády 1932—1939
Zdenko Maršálek

Jednou z "osudových osmiček", připomínaných po celý loňský rok, je rok 1938, pod nímž si představíme především obranu Československé republiky proti německému nacismu, vrcholící všeobecnou mobilizací československé branné moci a tragickou mnichovskou konferencí. K sedmdesátému výročí Mnichova připravilo nakladatelství Mladá fronta knihu historika a archiváře Pavla Šrámka, uznávaného odborníka na problematiku československé armády ve třicátých letech minulého století.

...

Mladá fronta, Praha 2008, 200 s., 249 Kč

‣Více

Jan KLINKA — Jan BŘEČKA — Václav KOLESA: Robert Matula — parašutista skupiny Wolfram

Vojtěch ŠUSTEK

Pod stručným názvem se skrývá poutavě napsaná biografie Roberta Matuly, vojáka československé zahraniční armády ve Velké Británii, který v noci z 13. na 14. září 1944 seskočil na území okupované vlasti jako člen diverzní paraskupiny Wolfram. Na základě jeho vzpomínek popsali historici Jan Klinka, Jan Břečka a Václav Kolesa jeho nesmírně zajímavý a dramatický život. Text je doplněn více než stovkou fotografií. Vyprávění Roberta Matuly je autory knihy zasazeno do ...

‣Více

Zdeňka HLEDÍKOVÁ: Arnošt z Pardubic

Arcibiskup, zakladatel a rádce
Josef Šrámek

Představovat jméno Zdeňky Hledíkové není jistě na stránkách Dějin a současnosti nutné. Většině poučených zájemců bude známá přinejmenším její monografie o pražském biskupu Janu IV. z Dražic, potažmo pasáže fundamentálních Dějin správy v českých zemích; v lepším případě i záslužná práce ediční. Ve zkratce lze říci, že recenzovaná monografie shrnuje autorčinu nemalou dosavadní badatelskou aktivitu o domácích církevních dějinách vrcholného středověku. Tím byla velkou měrou předurčena i celková podoba knihy ...

‣Více

Jan GALANDAUER: 6. 7. 1915 — Pomník Mistra Jana Husa

Český symbol ze žuly a bronzu
Jiří POKORNÝ

Ačkoli pomníky a slavnosti současné společnosti již zřejmě mnoho neříkají, těší se tato tematika velké pozornosti historiků, kteří se stále více zajímají o symboly a rituály, poskytující oporu v interpretaci světa a společenském jednání. Takovým symbolem se stala i postava Mistra Jana Husa. Podstatný příspěvek k tomuto tématu sepsal Jan Galandauer, který se (stejně jako kdysi Zdeněk Hojda) zaměřil na historii budování Husova pomníku v Praze.

...

Havran, Praha 2008, 186 ...

‣Více

Kontakt

Dějiny a současnost

Náprstkova 272/10
110 00 Praha 1

Kontakty

E-mail
das@nln.cz

Návštěva redakce

po dohodě
das@nln.cz