Dějiny a současnost

Rychlé odkazy

téma: "Neznámá" druhá republika

Aktuální číslo

ďas doporučuje k tématu „Neznámá“ druhá republika

ďas doporučuje k tématu „Neznámá“ druhá republika

  • Jan Gebhart — Jan Kuklík, Druhá republika 1938—1939. Svár demokracie a totality v politickém, společenském a kulturním životě, Paseka, Praha — Litomyšl 2004, 320 s., 299 Kč

Druhá československá republika byla ztělesněním krize, jež v důsledku mnichovského konsensu evropských velmocí na podzim 1938 zasáhla všechny oblasti společenského života územně okleštěného státu. Jeho obyvatelé hluboce prožívali zklamání z nečekaného a tak brzkého krachu Masarykovy ideje samostatného Československa a hořkost ze zrady spojenců. Kniha je prvým, v pravém slova smyslu souhrnným zpracováním tématu, navíc oproštěném od tradičních resentimentů.

  • Jan Rataj, O autoritativní národní stát. Ideologické proměny české politiky v druhé republice 1938—1939, Karolinum, Praha 1997, 256 s., 195 Kč

Publikace určená historikům, politologům i politikům analyzuje období budování autoritářského Česko-Slovenska po Mnichovu 1938. Studie založená na pramenech a holých faktech rekonstruuje politické myšlení, hodnoty a politickou kulturu, jimiž chtěla nová politická elita českou společnost jednotně indoktrinovat. Autor oživuje mnohé osobnosti doby, se kterými se čtenář v soudobých učebnicích nesetká, a setká-li se s nimi, pak v jiné časové rovině a v mnohem příznivějších obsahových souvislostech.

  • Tomáš Pasák, Emil Hácha (1938—1945), Rybka Publishers, Praha 2007, 448 s., 389 Kč

Emil Hácha je jedním z nejkontroverznějších českých a československých státníků 20. století. Jestliže byl někdejší třetí československý prezident, později "státní prezident Protektorátu Čechy a Morava" po druhé světové válce po dlou há desetiletí oficiální historiografií hodnocen převážně ne gativně, po roce 1989 se jeho hodnocení výrazně proměnilo. Nové vydání Pasákovy monografie doznalo oproti původní podobě významných změn: bylo rozšířeno o desítky dosud nepublikovaných archivních do kumentů, poznámek, fotografiíi o výběr z memoárů pamětníků.

Kontakt

Dějiny a současnost

Náprstkova 272/10
110 00 Praha 1

Kontakty

E-mail
das@nln.cz

Návštěva redakce

po dohodě
das@nln.cz