Dějiny a současnost

Rychlé odkazy

téma: Charles Darwin

Aktuální číslo

Vabank budějovického primátora

Vabank budějovického primátora

„Vždy věrné“ královské město a stavovské povstání 1618—1620
Tomáš Sterneck

Na přelomu 16. a 17. století se jihočeské královské město České Budějovice navenek tvářilo jako ryze katolická obec. Ovšem i zde bylo možno vysledovat sympatizanty evangelických učení.

Nekatolíci byli proti straně pod jednou na každý pád v menšině, navíc své náboženské přesvědčení nekoordinovali s politickým programem protihabsburské opozice. V letech klidu se nicméně také na soutoku Malše s Vltavou mohlo vytvořit lokální podhoubí oněch širších tendencí, v nichž uzrával otevřený střet s vládnoucí dynastií. Budějovičtí evangelíci se zřetelněji, leč velmi nesměle ozvali na jaře 1610, tři čtvrtě roku poté, co císař Rudolf II. v červenci 1609 pod nátlakem opozičních stavovských předáků vydal takzvaný Majestát na náboženskou svobodu. Šestadvacet obyvatel města, mezi nimi i několik plnoprávných měšťanů, se naivně obrátilo na pražského arcibiskupa Karla hraběte z Lambergu s žádostí, aby směli přijímat pod obojí. Lambergova reakce nemohla být jiná než odmítavá: žadatelé byli při jeho komunikaci s městskou radou označeni za příslušníky luteránské sekty. Nekatolická minorita se poté opět stáhla do pozadí a následující události jí odvahu k dalším veřejným vystoupením rozhodně nedodaly. Krátce před Vánoci 1610 se na pozvání Rudolfa II. vydali na pochod do Čech žoldnéři pasovského biskupa Leopolda. Jejich úkolem bylo upevnit podkopané mocenské postavení císaře, který se svou neprozřetelnou politikou dostával do stále větší izolace, a současně posílit pozice katolicismu. Na sklonku ledna následujícího roku překročili vojáci zemskou hranici a objevili se před Českými Budějovicemi. Městská pevnost, bez ohledu na jednoznačnou převahu stoupenců katolické strany, nastavila soldatesce zavřené brány. Avšak Pasovští se v časných ranních hodinách 31. ledna 1611 dostali dovnitř lstivým manévrem, který stál život městského písaře Šimona Plachého z Třebnic. Zastřelením tohoto muže začalo pro Budějovické několik měsíců strádání, jemuž měl učinit konec teprve pád Rudolfa II. a postupný, od června 1611 probíhající odchod vetřelců ze země.

...

Kontakt

Dějiny a současnost

Náprstkova 272/10
110 00 Praha 1

Kontakty

E-mail
das@nln.cz

Návštěva redakce

po dohodě
das@nln.cz