Dějiny a současnost

Rychlé odkazy

téma: Charles Darwin

Aktuální číslo

Mezi vědou a vírou

Mezi vědou a vírou

Charles Darwin a kreacionismus
Marek Vácha

Při příležitosti dvousetletého výročí narození a sto padesáti let uplynulých od vydání práce „O původu druhů“ byla na sklonku minulého roku otevřena v londýnském Natural History Museum výstava věnovaná Charlesi Darwinovi.

V prvním oddílu výstavy je návštěvníkům promítán krátký film, v němž se současní odborníci vyjadřují k otázkám evoluční teorie. Prvním z mluvčích je Kenneth Miller, druhým pak Francis Collins. Pozoruhodné je, že oba muže nespojuje jen obor, jímž je biologie, ale oběma je společná i křesťanská víra. Naskýtá se tedy otázka: Lze vůbec víru sladit s přírodovědným poznáním, jaké představuje právě Darwinova evoluční teorie?

...

Kontakt

Dějiny a současnost

Náprstkova 272/10
110 00 Praha 1

Kontakty

E-mail
das@nln.cz

Návštěva redakce

po dohodě
das@nln.cz