Dějiny a současnost

Rychlé odkazy

téma: Charles Darwin

Aktuální číslo

Architektonickým dědictvím krajiny jsou lidé

Architektonickým dědictvím krajiny jsou lidé

Chvála Agentury pro rozvoj Broumovska
Miloš SOLAŘ

Je-li historie učitelkou života, jsou památky pomůckou, která činí výuku atraktivnější a přesvědčivější. Udržování památek není lehké. Velmi důležité je využití. Ztratí-li památka své přirozené poslání, stává se zajištění i té nejzákladnější údržby velkým problémem. Chybí-li navíc vlastník, který se chce (může) starat, nastává katastrofa. Absence využití v kombinaci s vlastníkem, který nemá prostředky ani sílu na údržbu, vede k fyzickému zániku. Ohroženy jsou celé skupiny historických staveb. Jednou z těch nejvýznamnějších a nejbolavějších tvoří církevní památky: opuštěné kostely a kaple, fary bez kněží, pusté areály velkých klášterů.

...

Kontakt

Dějiny a současnost

Náprstkova 272/10
110 00 Praha 1

Kontakty

E-mail
das@nln.cz

Návštěva redakce

po dohodě
das@nln.cz