Dějiny a současnost

Rychlé odkazy

téma: Podoby neutrality za 2. světové války

Aktuální číslo

knihy (recenze)

Jarmila BEDNAŘÍKOVÁ: Frankové a Evropa

Josef Šrámek

Jednu z otázek, nad nimiž by historici mohli vést nekonečné diskuse, představuje pomyslný předěl mezi antikou a tzv. středověkem. Je téměř jedno, zda se argumenty točí kolem sesazení Romula Augustula, osoby Konstantina Velikého, zavedení křesťanství jako římského státního náboženství, zákazu platonské Akademie za Justiniána I., sesazení posledního Merovejce či císařské korunovace Karla Velikého — debata povětšinou nakonec skončí u Franků coby etnika, jež slovy Josefa Šusty položilo základy středověku. Právě k ...

‣Více

Miroslav JELEN: Zrušené železniční tratě v Čechách, na Moravě a ve Slezsku

Jan BENDA

Miroslav Jelen se během studií zabýval dějinami dopravy v českých zemích. Přepracováním jeho diplomové práce vznikla publikace, která usiluje o souhrnný přehled problematiky zastavování provozu a rušení železničních tratí v českých zemích. Fenomén, jenž ani v současnosti není zdaleka ukončen, autor zasazuje do historického kontextu dějin železniční dopravy, přináší souhrnné statistické údaje, tabulky a popisy jednotlivých tratí. Problematiku sleduje z pohledu běžného cestujícího, pro kterého se trať stává zrušenou dnem ...

‣Více

Daniel JOHNSON: Bílý král a rudá královna

Studená válka na šachovnici
Jan DĚKANOVSKÝ

Prolínání špičkového sportu a politiky není nic nového ani překvapivého. Monografie, která by ale toto téma zpracovala s erudicí a zaujetím, si žádá autora, jenž bude schopen svébytný svět "malých" dějin sportovních utkání přesvědčivě vtělit do kontextu "velkých" politických dějin. Sport vzbuzuje dosud u mnoha humanitních vědců představu čehosi nepatřičného, nepodstatného, a dokonce opovrženíhodného, čím se není třeba seriózně zabývat. Tím spíše pak může zdařilá práce na toto téma překvapit ...

‣Více

Niall FERGUSON: Válka světa

Dějiny věku nenávisti
Ivan KULHÁNEK

Je to kniha plná utrpení a bolesti; odkrývá ty nejtemnější stránky lidstva a známý britský historik nám v ní předkládá o minulém století velmi neradostnou epopej. Její začátek před sto lety byl světem impérií. Za jeho tehdejšími potížemi však nestála jejich síla, ale jejich slabost. A na pořadu dne byla otázka: jak přetvořit rozsáhlé, oslabené říše v silné národní státy? Jestliže v průběhu sta let mezi Vídeňským kongresem a atentátem ...

‣Více

John BOSSY: Křesťanství na Západě 1400—1700

Iveta COUFALOVÁ

Kniha Johna Bossyho byla vydána v rámci edice věnované významným dílům světového myšlení a literární vědy Limes, kde již vyšly či v dohledné době vyjdou například i tyto práce od Waltera Onga Technologizace slov, Petera Burkea Společnost a vědění, Wolfganga Isera Jak se dělá teorie, Benedicta Andersona Představy společenství či Haydena Whitea Tropika diskurzu. Vzorkový výčet zde uvádím proto, že není lepšího vysvětlovacího prostředku pro vylíčení zaměření tohoto počinu pražského ...

‣Více

Kontakt

Dějiny a současnost

Náprstkova 272/10
110 00 Praha 1

Kontakty

E-mail
das@nln.cz

Návštěva redakce

po dohodě
das@nln.cz