Dějiny a současnost

Rychlé odkazy

téma: Virtuální venkov

Aktuální číslo

knihy (recenze)

Václav ŠPLÍCHAL — Marie OTAVOVÁ a kol.: Poselství dřeva

Most mezi minulostí, přítomností a budoucností, historická paměť, svědectví, vize
Jiří WOITSCH

Kniha Poselství dřeva, která vyšla jako první svazek velkolepě pojaté třináctidílné edice Zlaté ruce (další díly se mají věnovat např. sklářství, výrobě hudebních nástrojů, textilní výrobě či zemědělství), je výjimečná po všech stránkách. Na první pohled zaujme neobyčejným rozsahem, překrásným grafickým a typografickým zpracováním a fantastickou obrazovou přílohou. Při podrobnějším listování a čtení pak, bohužel, i výjimečnou zmatečností, nekoncepčností a množstvím chyb.

...

Golempress, Letohrad 2007, 702 s., 1890 Kč

‣Více

Dagmar KUTÍLKOVÁ: Vojenské odívání

Lubomír UHLÍŘ

K výstižnému charakterizování recenzované knihy je možno si vypůjčit slova plukovníka Rozeta z předmluvy k publikaci Přehled válečného dějepisu, vydané v roce 1922: „Příručka válečných dějin... nečiní nároku na úplnost. Jest to soubor utříďující a charakterizující hlavní vývojová období taktiky a strategie. Bude však vítána, poněvadž doplňuje naši vojenskou literaturu, poskytujíc našim důstojníkům pomůcku zbavující je nutnosti uchylovati se k podobným knihám vojenské literatury cizí.“ Pokud provedeme patřičnou transformaci do ...

‣Více

François FURET: Francouzská revoluce II

Od Ludvíka XVIII. po Julese Ferryho (1815—1880)
Pavel BĚLINA

Již první svazek Furetovy práce výrazně přispěl k demytologizaci tradičního chronologického mezníku, jímž se v průběhu 19. a 20. století stal rok 1789. Ovšem teprve druhý díl recenzovaného díla naplňuje autorovu základní tezi, že francouzskou revoluci je nutno chápat jako dlouhodobý a komplikovaný proces, trvající více než století. Zabývá-li se Furet v prvním díle především epochou První republiky a Prvního císařství, důsledně neguje Bonapartovo prohlášení z roku 1799, že revoluce ...

‣Více

Radmila ŠVAŘÍČKOVÁ-SLABÁKOVÁ: Rodinné strategie šlechty

Mensdorffové-Pouilly v 19. století
Milena LENDEROVÁ

Text své knihy napsala Radmila Švaříčková-Slabáková roku 1998, o rok později ho coby disertační práci obhájila na Univerzitě Pierra Mendèse v Grenoblu. Deset let prodlení není znát, naopak: kniha je stále více než aktuální.

Opírá se o úctyhodnou heuristickou základnu: o archivní fondy domácí i zahraniční (některé byly konzultovány korespondenčně), o rozsáhlý korpus pramenů editovaných, odbornou literaturu, šlechtické almanachy, genealogie, o četné biografie. Badatelské štěstí dovedlo autorku k cenným deníkům ...

‣Více

Moderata FONTE: Zásluhy žen

Iveta COUFALOVÁ

Podtitul rozpravy Zásluhy žen — Kde se jasně ukáže, jak jsou ctihodné a oč dokonalejší než muži — by mohl některé čtenáře odradit. Díla i "dílka" s podobnými názvy a zámysly zaplavila dnešní knižní trh i časopisecké stránky s nebývalou intenzitou, navíc problematika gender studies bývá vnímána jako velmi vyhraněný obor, který jako by se musel neustále vůči okolnímu světu vymezovat a odůvodňovat své místo na slunci. Ovšem kniha Benátčanky Modesty Pozzo ...

‣Více

Kontakt

Dějiny a současnost

Náprstkova 272/10
110 00 Praha 1

Kontakty

E-mail
das@nln.cz

Návštěva redakce

po dohodě
das@nln.cz