Dějiny a současnost

Rychlé odkazy

téma: Virtuální venkov

Aktuální číslo

Dokonalí venkované v rajské zemi

Dokonalí venkované v rajské zemi

Idyla obrazu české krajiny
Lucie Vlčková

Obraz krajiny jako prostoru fyzického bytí jedince v reálném světě bývá ustaven i čten prostřednictvím nejrůznějších projekcí a hodnotových hledisek, které s fyzickým rozvrhem krajiny souvisí často jen velmi vzdáleně.

V krajinomalbě se souběžně uplatňuje celá řada skutečností: subjektivní dispozice autora, proměna estetického kánonu, dobově platná názorová a ideologická klišé či konkrétní události odbývající se shodou okolností v příslušném lokálním rámci. Nepřekvapí proto, že v 19. století, kdy se krajinomalba etablovala jako svébytný žánr institucionalizovaného umění a kdy společenské dění s čím dál větší naléhavostí posiluje vlastenecké a národní aspekty, je obraz české krajiny silně prostoupen idealizací a ideologizací. Spíše je udivující, že trvalo nečekaně dlouho, než se obraz české krajiny zařadil do repertoáru krajinářských námětů, a ještě déle, než byla do takového obrazu integrována reálná krajina. Podobně nečekaná je i neobvyklá životnost konceptu idyly, který jako ideologizační klišé obrazu české krajiny, potažmo venkova, prostupuje zdejším výtvarným uměním ve více či méně zřetelných poukazech až do pokročilého 20. století.

...

Kontakt

Dějiny a současnost

Náprstkova 272/10
110 00 Praha 1

Kontakty

E-mail
das@nln.cz

Návštěva redakce

po dohodě
das@nln.cz