Dějiny a současnost

Rychlé odkazy

téma: Piráti a bukanýři

Aktuální číslo

Lubomír TYLLNER a kol.: Lidová kultura

Lubomír TYLLNER a kol.: Lidová kultura

Národopisná encyklopedie Čech, Moravy a Slezska. Biografická část, A—N, O—Ž
Markéta KŘÍŽOVÁ

Národopisci se dočkali! Více než sto let po ustavení českého národopisu / etnografie / etnologie jako samostatného vědeckého oboru byla vydána monumentální, bohatě ilustrovaná a přitažlivě vypravená Národopisná encyklopedie Čech, Moravy a Slezska. Jak editoři hrdě prohlašují v úvodu, „jedná se o první a nadlouho jistě jedinou“ syntézu o české lidové kultuře, která „doposud chyběla nejen odborníkům, ale také ostatním zájemcům o kulturní a společenský vývoj českého etnika“. Dílo aspiruje na to být „koncentrovaným souhrnem současných vědomostí“ (sv. 2, s. 7). Uspořádání je poněkud netradiční: ze tří svazků první přináší bio- -bibliografické medailonky proslulých i zapomenutých, profesionálních a amatérských protagonistů úsilí „sebrat relikty hmotné a duchovní existence českého etnika a zachovat je pro následující generace“. Další dva jsou "věcné", tedy obsahují hesla doplněná odkazy na literaturu. Můžeme zalitovat, že klasické knižní vydání nebylo doplněno vydáním elektronickým, které by podstatně usnadnilo a zefektivnilo její využívání. Rozhodně se ale jedná o jeden z nejvýznamnějších počinů posledních desetiletí. O dílo shrnující a představující úctyhodnou sumu vědomostí a především primárního textového a obrazového materiálu, které si jistě — a právem — najde cestu na police studoven a snad i do soukromých domácností.

...

Mladá fronta, Praha 2007, 288, 640 a 664 s., 349, 599 a 599 Kč

Kontakt

Dějiny a současnost

Náprstkova 272/10
110 00 Praha 1

Kontakty

E-mail
das@nln.cz

Návštěva redakce

po dohodě
das@nln.cz