Dějiny a současnost

Rychlé odkazy

téma: Piráti a bukanýři

Aktuální číslo

knihy (recenze)

Adéla GJURIČOVÁ — Michal KOPEČEK (eds.): Kapitoly z dějin české demokracie po roce 1989

Rudolf KUČERA

Současné základní syntézy evropských dějin (Tony Judt, Hartmut Kaelble, Harold James) již nepojímají rok 1989 jako moment, kde je nutno historickou analýzu ukončit, a tak ani v českém prostředí neexistuje důvod, proč by se měly soudobé dějiny vývoji po roce 1989 vyhýbat. Kolektiv autorů přesvědčivě ukazuje, že bez široce zakotveného interdisciplinárního zájmu není výzkum úplně nejnovějších dějin vůbec myslitelný. Mezioborový přístup tu není přitom jen proklamovanou floskulí, nýbrž skutečně realizovanou ...

‣Více

Daniela DVOŘÁKOVÁ: Kôň a človek v stredoveku

K spolužitiu človeka a kôňa v Uhorskom kráľovstve
Robert NOVOTNÝ

Kniha Daniely Dvořákové zaujme již na první pohled nejen skvostně vyvedenou grafickou úpravou, jež upomíná na svého staršího sourozence Rytier a jeho kráľ (2003). Obrázek na zadní straně přebalu, kde je autorka zachycená v objetí s jedním z potomků hlavních hrdinů knihy, dává tušit, že tentokrát čtenář nedrží v ruce knihu, v níž by autor s profesionálním odstupem popisoval dávno mrtvou minulost. Zdali je to ku prospěchu věci, či nikoli ...

‣Více

Luciano CANFORA: Gaius Iulius Caesar

Demokratický diktátor
Vlastimil DRBAL

Doba pozdní římské republiky je jedním z nejpřitažlivějších období starověkých dějin. Je tomu tak nejen díky tomu, že o něm máme mnoho literárních pramenů (Cicerona, Sallustia, Caesara a mnoho dalších), ale především díky osobnostem, které prvořadým způsobem určovaly události této doby. Z nich je na prvním místě třeba zmínit Gaia Iulia Caesara.

...

Přeložili Petr Kyloušek, Dagmar Bartoňková, Helena Sekavová, Irena Radová, Vyšehrad, Praha 2007, 448 s., 498 Kč

‣Více

Dagmar ROHÁČKOVÁ — František ŘÍHA: Národní dům v Prostějově 1907—2007

Aleš FILIP

Kniha o Národním domě, díle architekta Jana Kotěry, je pátým svazkem ediční řady souhrnných publikací k místní historii a ikonografii, již od roku 1999 vydává město Prostějov. Podnětem k vydání bylo sté výročí dokončení stavby a jejího uvedení do provozu. Padesátileté jubileum v roce 1957 zavdalo příležitost k vydání první samostatné publikace o Kotěrově stavbě, na níž historik Jan Kühndel spolupracoval s architektem Jiřím Grabmüllerem. Dle tiráže brožura vyšla „u ...

‣Více

Zdeněk FIŠER (ed.): Velké Meziříčí v zrcadle dějin

Lenka VESELÁ

Publikace Velké Meziříčí v zrcadle dějin, vycházející k 600. výročí udělení městských práv (1408—2008), důstojným způsobem rozšiřuje řadu nově zpracovaných dějin českých a moravských měst vydaných v posledních letech.

Poddanské město Velké Meziříčí fungovalo především jako přirozené správní, hospodářské a kulturní centrum regionu a ekonomické zázemí majitelů panství. Mimo jeho hranici upoutalo pozornost spíše výjimečně: středoevropské proslulosti například dosáhlo gymnázium založené Alenou Meziříčskou z Lomnice v sedmdesátých letech 16 ...

‣Více

Kontakt

Dějiny a současnost

Náprstkova 272/10
110 00 Praha 1

Kontakty

E-mail
das@nln.cz

Návštěva redakce

po dohodě
das@nln.cz