Dějiny a současnost

Rychlé odkazy

téma: První republika: Útočiště pro uprchlíky?

Aktuální číslo

ďasův knižní kapsář

ďasův knižní kapsář

  • Dvě odlišné publikace vydalo nakladatelství P3K v Praze — první z nich je vysokoškolská učebnice autorského kolektivu pod vedením Jiřího Tomeše, Davida Festy a Josefa Novotného Konflikt světů a svět konfliktů. Střety idejí a zájmů v současném světě (Praha 2007). Téma je to bezesporu aktuální a podobná příručka navíc při výuce politické a regionální geografie zoufale chyběla. V tomto okamžiku by historici neměli pohrdavě krčit nos nad značnou odlišností geografického a historického přístupu k dané problematice. Metody a metodologie, jež s sebou matematicky uspořádané myšlení geografů přináší, jsou velmi důležité pro komplexní vnímání složitých modelů nedávných i současných konfliků. A tak tabulky, mapy, grafy, čísla vypovídají o dnešním světě poučenému čtenáři mnohdy více než dalších zhruba tři sta stran textu. Přesvědčit se může každý sám. (lic)

  • Druhou publikací je překlad části knihy rabiho Löwa Netivot olam, který vychází pod názvem Stezka návratu. Výběr z knihy Netivot olam (přeložil Jan Divecký, Praha 2008). Jedná se o další dílo z edice judaik Sifrej Maharal, které nakladatelství P3K vydává. Maharal je vlastně akronym pro rabiho Jehudu Liva ben Bacalela, nám známého jako rabi Löwa, spojeného s tajemnými legendami kolem Golema. Tento významný učenec působil na přelomu 16. a 17. století jako vrchní pražský rabín a je pohřben na Starém židovském hřbitově na Josefově. Jeho pražské působení je tedy časově shodné s vládou císaře Rudolfa II. a také s pobytem některých významných osobností na jeho dvoře. Stezka návratu je však hlavně krásným a stále nesmírně platným textem pro všechny lidi, kteří se zamýšlejí nad svým životem. V tomto výboru jsou zahrnuty čtyři cesty — služby, dobrodiní, štědrosti a návratu. Tento svět snad více než kdy jindy potřebuje slyšet, že náš život není jen prchavý přelud a že je nutné o něm přemýšlet. Třeba s rabim Löwem. (rub)

  • V loňském roce jsme si připomínali výročí Charty 77. Byla napsána řada článků, proběhlo mnoho besed a konferencí. Nyní vydal Ústav pro soudobé dějiny AV ČR ve spolupráci s oddělením edice FF UK sborník Charta 77. Od obhajoby lidských práv k demokratické revoluci, 1977—1989 z konference, která se odehrála v Praze v březnu 2007. Příspěvky jsou v originálních jazycích, doplněny abstrakty. Práce na takovýchto sborních bývá nevděčná a editorsky náročná. Je však dobře, že byla vykonána, ve více než pětadvaceti příspěvcích si jistě každý, koho dané téma zajímá, najde své. (rub)

  • K dějinám českého divadla a literatury ve druhé polovině 20. století vyšly v poslední době hned dvě vzpomínkové knihy. Knižní rozhovor s Vladimírem Justlem, dlouholetým uměleckým šéfem poetické vinárny Viola a nakladatelským redaktorem (SNKLHU a Odeon), vedl literární historik Jiří Holý — Ozvuky času... (Praha 2007). Justlovo vzpomínání na básníky Vladimíra Holana, Jaroslava Seiferta, Jana Skácela či Františka Hrubína je na mnoha místech prokládáno úryvky z korespondence těchto osobností adresované Vladimíru Justlovi. V rozhovoru je vždy velmi důležitá osoba tazatele a té se Jiří Holý ujal nadmíru dobře. Vhodně kombinuje otázky spojené s Justlovým osobním i profesním životem (velmi zajímavé jsou například pasáže věnované Justlovu angažmá v Československé straně lidové po roce 1945, vzpomínky na výtvarníky, se kterými se setkal coby nakladatelský redaktor, miniportréty herců, kteří vystupovali v pražské Viole atd.) a zároveň jej koriguje a doplňuje o vlastní postřehy. Výsledkem je živý rozhovor, který se čte jedním dechem a zřejmě se stane i nepřehlédnutelným pramenem k dějinám českého divadla a literatury ve druhé půli 20. století. (eb)

  • O to větším zklamáním je kniha vzpomínek divadelního historika a pedagoga Františka Černého Divadlo v bariérách normalizace (1968—1989) (Praha 2008). Autor v sobě nezapře vědce a odborníka na dějiny českého divadla, a tak máme před sebou více než osobní autorův pohled na dobu, kterou prožil, spíše letmý přehled dějin českého divadla v uvedeném období, doplněný o několik medailonů výrazných hereckých osobností (Marie Tomášová, Rudolf Hrušínský). Dobře vedený rozhovor by možná v tomto případě o autorovi a době vypověděl mnohem více. (eb)

Kontakt

Dějiny a současnost

Náprstkova 272/10
110 00 Praha 1

Kontakty

E-mail
das@nln.cz

Návštěva redakce

po dohodě
das@nln.cz