Dějiny a současnost

Rychlé odkazy

téma: Počátky studené války

Aktuální číslo

zapadlí vlastenci, inspiromat

Ta cesta vede přes drobné věci

Veselý výlet: Obnovení ztracené paměti Krkonoš
Matěj SPURNÝ

Klasickému obrazu Sudet, tedy poloopuštěné krajiny se zbytky vesnic, zplanělými jabloněmi a cestami, které nikam nevedou, se Krkonoše jaksi vymykají. Problémy, které pod hřebeny našich nejvyšších hor způsobilo poválečné vyhnání a následné překotné osídlování, jsou subtilnější než v jiných podobně postižených regionech. Nicméně i zde jsou důsledky dějinných přemetů dodnes patrné. V krásných horách, které česká prvorepubliková buržoazie dobře znala z prázdninových pobytů, si chtěl dům či chalupu pořídit leckdo ...

‣Více

slova na mučidlech

  • secese

Polní podmaršál a krajinář Emanuel Salomon svobodný pán z Friedbergů (1829—1908) roku 1899 poznamenává (pod zkratkou FM) do Ottova slovníku: „Třeba si přáti v zájmu pravého umění, aby ta doba poblouzení pominula co nejdříve a zplozenci secesse tvořiti buď přestali, nebo vynaložili píli dohoniti, co zameškali ve své umělecké výchově a vrátili se ku přírodě, pravdě a kráse.” Tvorba ona, jak již s odstupem času víme, neutuchla, ba ...

‣Více

Kontakt

Dějiny a současnost

Náprstkova 272/10
110 00 Praha 1

Kontakty

E-mail
das@nln.cz

Návštěva redakce

po dohodě
das@nln.cz