Dějiny a současnost

Rychlé odkazy

téma: Když jsme mašírovali

Aktuální číslo

zápisník

zápisník

Josef VÁLKA

  • Paměť a zapomnění. Nedávno jsme v Zápisníku uvedli politicky zcela nekorektní výrok J. A. Komenského. Jeden z jeho manifestů k národům Evropy končí slovy: „Jediným lékem proti zlu je jeho zapomenutí“ (nejnověji otiskl P. Floss, Poselství J. A. Komenského současné Evropě, Soliton 2005, s. 163). Proti této kacířské tezi lze namítnout, že Komenský nezažil masové zločiny totalitních režimů dvacátého století. Nicméně Jan Amos má i dnes následovníky doporučující sebezáchovné zapomínání ...
‣Více

Kontakt

Dějiny a současnost

Náprstkova 272/10
110 00 Praha 1

Kontakty

E-mail
das@nln.cz

Návštěva redakce

po dohodě
das@nln.cz