Dějiny a současnost

Rychlé odkazy

téma: Když jsme mašírovali

Aktuální číslo

Barevně i černobíle

Barevně i černobíle

Dvakrát o lidové kultuře severních Čech
Iveta COUFALOVÁ

Josef V. Scheybal byl a díky svým knihám naštěstí stále je a bude nepřehlédnutelnou postavou severočeského etnografického a památkářského regionu. Rodák z Kristiánova na Frýdlantsku se drobným památkám a studiím z oblasti česko-německého pomezí věnoval celý svůj život.

Česká beseda — Krajanské sdružení rodáků a přátel Liberecka — vydala jako 98. svazek svých zpráv útlou, o to však malebnější knihu, kterou pět let po Scheybalově smrti vzdala hold jeho osobnosti i dílu. Na vzniku publikace se velkou měrou podílela jeho manželka Jana Scheybalová, rovněž regionální historička, která napsala úvodní životopisnou skicu. Doplnila ji několika velice zajímavými fotografiemi z rodinného alba dokumentujícími komplikovaný život česko-německého stýkání. Předestřela tak hlavní zaměření studie o lidové architektuře severních Čech s podtitulem Obrázky ze života Čechů a Němců na národnostním rozhraní. A těmi obrázky jsou míněny jak zasvěcené slovně popisné vhledy do "kuchyně" českých i německých chalup na Liberecku, tak samozřejmě i černobílé dokumentační kresby drobných památek, typických lidových staveb či zařízení interiérů. Můžeme tak kupříkladu sledovat, jak se (ne)lišily stoly, židle a lavice na obou stranách národnostní hranice. Stranou Scheybalovy pozornosti nezůstaly ani lidé. Věnuje se jim ať už jako "modelům" v typických krojích, jako tvůrcům se spletitými osudy či jako uživatelům movitých i nemovitých statků. Studnice nevyčerpatelná.

Podobný záměr — seznámit s lidovými památkami v oblasti Českého Švýcarska slovem i obrazem — si dala do vínku výpravná publikace Natálie Belisové, vydaná obecně prospěšnou společností České Švýcarsko. S tím rozdílem, že tentokrát byla za vizuálně dokumentační materiál zvolena barevná fotografie autorů Zdeňka Patzelta a Václava Sojky. Kniha rozdělená do šesti oddílů (lidové stavitelství, hospodářské stavby, technické stavby a výrobní objekty, umění lidových kameníků, drobné sakrální památky) upozorňuje nejen na konkrétní budovy, ale vyzdvihuje v detailu i jednotlivé jejich části (podstávky, dveře, okna, vikýře, kliky, zámky, kování, štíty). Pozornosti autorů neuniklo ani vybavení útrob stavení (nádobí, pece, podmalby, truhly, skříně), dobové půdorysy staveb, skalní rytiny či takzvané hraničníky. Jednoduše všechny doposud dochované historické stopy přirozené lidové tvořivosti, prostého každodenního života i sváteční zbožnosti předchozích generací.

Obě práce jsou potěšující ukázkou toho, že když dva dělají totéž, není to sice totéž, ale v tomto případě jsou oba způsoby srdci i poznání laskavým, zasvěceným a profesionálně špičkově odvedeným dílem.

Josef V. Scheybal — Jana Scheybalová: Lidová kultura severních Čech. Obrázky ze života Čechů a Němců na národnostním rozhraní, Liberec 2006, 104 s.

Natalie Belisová — Zdeněk Patzelt — Václav Sojka: Lidové památky Českého Švýcarska, České Švýcarsko 2006, 189 s.

Kontakt

Dějiny a současnost

Náprstkova 272/10
110 00 Praha 1

Kontakty

E-mail
das@nln.cz

Návštěva redakce

po dohodě
das@nln.cz