Dějiny a současnost

Rychlé odkazy

téma: Když jsme mašírovali

Aktuální číslo

aktuality, zprávy, glosy

aktuality, zprávy, glosy

  • Kolínský rodák, český žid, německý intelektuál a básník Camille Hoffmann (1878—1944) byl v naší meziválečné historii nejdéle sloužícím diplomatem na ambasádě v zahraničí. Strávil dlouhých osmnáct let (1920—1938) na berlínském zastupitelství, kde měl možnost sledovat rapidní změny ve společnosti, která s nástupem Hitlera k moci stále hlouběji inklinovala k nacismu a antisemitismu. Neocenitelný přehled událostí třicátých let v Německu, zachycený v Politickém deníku 1932—1939, vyšel knižně v nakladatelství Pražská edice 2006. Je vzácným svědectvím doby, ale i života významného muže, jehož dostihl osud ostatních židů za druhé světové války. Děti se zachránily, avšak Camille Hoffmann spolu se svou ženou po dvou letech v Terezíně nastoupili 28. října 1944 do transportu směr Osvětim. (rub)

  • V rámci projektu Příběhy bezpráví připravila společnost Člověk v tísni unikátní putovní výstavu, která přibližuje osudy lidí těžce poznamenaných komunistickým režimem. Je to velmi silný zážitek, když se postavíte před bílou stěnu a na ní spatříte dvaasedmdesát fotografií z vězeňských spisů. Díváte se do očí lidem, které komunisté popravili nebo na dlouhé roky uvěznili. V doprovodném textu se můžete dočíst, že vybrané osoby jsou jen jakýmsi "reprezentativním vzorkem", neboť v letech 1948—1989 bylo z politických důvodů odsouzeno dle dosavadních zjištění celkem 205 486 lidí. Další část výstavy tvoří panely se studentskými pracemi věnovanými právě těm, kteří komunistickou perzekuci zažili. Na závěr je možné se zaposlouchat do dopisů, které psali odsouzení k smrti svým nejbližším těsně před popravou. Výstava již byla k vidění v šesti městech, v prosinci bude otevřena v Plzni a Opavě. (www.pribehybezpravi.cz) (paf)

  • V listopadu proběhla výměna soch a plastik na východním průčelí Staroměstské mostecké věže. Cementové výdusky ze 70. let dvacátého století, které přesně kopírují originály uložené v Lapidáriu, nahradily tesané sochy z kvalitního hořického pískovce. Jejich autorem je Tomáš Rafl . Kvůli nutné ohleduplnosti vůči fasádě věže byla k výměně využita funkční replika dřevěného středověkého jeřábu. Výměnou soch skončila první fáze rekonstrukce a sochy jsou zatím ponechány v přírodní barvě. Teprve budoucí oprava celé fasády doladí i jejich patinu. (jde)

  • Milovníci virtuálních realit mají k dispozici prohlídku středověkých rukopisů zdarma. Na internetové adrese www.manuscriptorium.com/Site/CZE/default_ cze.asp lze totiž listovat slavným pařížským zlomkem Dalimilovy kroniky, Jenským kodexem, Krumlovským sborníkem či dalšími manuskripty. Jedná se o projekt, za kterým stojí hlavně Národní knihovna ČR, ve spolupráci s jinými instituty. Součástí jsou volně přístupné i placené databáze listin a rukopisů k prohlížení, zároveň vznikla i samostatná stránka věnovaná školám a možnostem využití při výuce. (lic)

Kontakt

Dějiny a současnost

Náprstkova 272/10
110 00 Praha 1

Kontakty

E-mail
das@nln.cz

Návštěva redakce

po dohodě
das@nln.cz