Dějiny a současnost

Rychlé odkazy

téma: Zlatá šedesátá

Aktuální číslo

Přehled knižních novinek věnovaných historii a příbuzným oborům; k některým titulům se vrátíme v recenzní rubrice

Přehled knižních novinek věnovaných historii a příbuzným oborům; k některým titulům se vrátíme v recenzní rubrice

• Adam, Petr

Řád německých rytířů a jeho působení v Čechách, na Morvě a ve Slezsku

Kniha se věnuje zajímavé historii Řádu německých rytířů od jeho založení až do konce 20. století.

Libri, 254 s., 290 Kč

• Bloch, Marc

Králové divotvůrci

"Studie o nadpřirozenosti přisuzované královské moci, zejména ve Francii a Anglii", klasický text jednoho ze zakladatelů školy Annales z roku 1924, první český překlad.

Argo, 534 s., 349 Kč

• Boubín, Jaroslav

Petr Chelčický: Myslitel a reformátor

Nová monografie o jedné z nejvýznamnějších postav českého středověkého myšlení. Autor se věnuje též ohlasu Chelčického učení u L. N. Tolstého, M. Gándího a M. L. Kinga.

Vyšehrad, 202 s., 228 Kč

• Brož, Miroslav; Nosek, Miloš; Trebichavský, Jan; Pecinová, Drahomíra

Sluneční hodiny na pevných stanovištích: Čechy, Morava, Slezsko a Slovensko

Úvodní studie a katalog obsahující 2339 položek, fotodokumentace na přiloženém CD.

Academia, 376 s., 295 Kč

• Brzeziński, Zbigniew

Volba: globální nadvláda, nebo globální vedení?

Analýza síly a slabosti dnešních Spojených států od amerického politologa polského původu a někdejšího poradce prezidenta Cartera pro otázky národní bezpečnosti.

Mladá fronta, 292 s., 249 Kč

• Čermák, Miloslav

Olomoucké hospody, zájezdní hostince, hotely, vinárny a kavárny v minulosti

Užitečná encyklopedie mapuje dnes již mnohdy zaniklé hospody, hotely a kavárny v Olomouci.

Memoria Olomouc, 243 s., 190 Kč

• Československá zahraniční politika a vznik Malé dohody 1920—1921, sv. I , (4. červen 1920—31. květen 1921)

Společná edice Dokumenty československé zahraniční politiky vydávaná Ústavem mezinárodních vztahů, Historickým ústavem AV ČR a Univerzitou Karlovou.

Karolinum 2004, 703 s., 249 Kč

• Doerry, Martin

Mé zraněné srdce: Život Lilli Jahnové 1900—1944

Příběh židovské lékařky a jejích dětí v nacistickém Německu sepsaný jejím vnukem, novinářem týdeníku Der Spiegel.

Prostor, 319 s., 349 Kč

• Droberjar, Eduard

Věk barbarů: České země a stěhování národů z pohledu archeologie

Doba stěhování národů v 5.—6. století je hlavním tématem knihy, jež se snaží zmapovat vývoj kultury a společnosti té doby v českých zemích.

Paseka, 264 s., 279 Kč

• Fialová, Zuzana (ed.)

Mluví k vám Ferdinand Peroutka, díl II.

Rozhlasové komenáře Ferdinanda Peroutky napsané pro Rádio Svobodná Evropa v letech 1960—1969.

Argo, 554 s., 349 Kč

• Foltýn, Dušan a kol.

Encyklopedie moravských a slezských klášterů

Početný kolektiv autorů připravil kompletní přehled stavajicich, ale i zaniklých klášterů na Moravě a ve Slezku. Kniha volně navazuje na před časem vydanou Encyklopedii českých kláštěrů.

Libri, 880 s., 690 Kč

• Franěk, Jiří (ed.)

T. G. Masaryk: Z počátků Athenea (1883—1885)

Další svazek rozsáhlého projektu Spisů T. G. Masaryka shromažďuje Masarykovy texty otištěné v časopise Atheneum, který v roce 1883 sám založil.

Ústav T. G. Masaryka, Masarykův ústav AV ČR, 384 s., 280 Kč

• Gauchet, Marcel

Odkouzlení světa: Dějiny náboženství jako věci veřejné

Dnes již klasické dílo francouzského filosofa a historika se zabývá problémy ztráty vlivu náboženství v evropské společnosti.

CDK, 256 s., 298 Kč

• Greenblatt, Stephen

Podivuhodná vlastnictví Zázraky Nového světa

Na základě rozboru prvních zpráv o Novém světě se autor věnuje tématu dobytí Ameriky a setkání Evropanů s odlišnými kulturními zvyklostmi.

Karolinum, 246 s., 280 Kč

• Herrinová, Judith

Ženy v purpuru

Životopisné portréty tří byzantských císařoven Ireny, Eufrosyné a Theodory vytvářejí plastický obraz středověké Byzance v 8. a 9. století.

Mladá fronta, 352 s., 269 Kč

• Hobhouse, Henry

Šest rostlin, které změnily svět

Šest esejů o chinovníku, cukrové třtině, čajovníku, bavlníku, bramboru a kokainovníku. Autor je absolvent Etonu, po úspěšné novinářské kariéře v USA ve 40. letech se vrátil do Anglie, kde farmaří.

Academia, 380 s., 179 Kč

• Charle, Christophe

Intelektuálové v Evropě 19. století

Profesor historie na pařížské univerzitě ve své knize rekonstruuje dějiny intelektuálního života v západní a střední Evropě v průběhu 19. století.

CDK, 276 s., 298 Kč

• Janáček, Pavel

Literární brak

Operace vyloučení, operace nahrazení, 1938—1951

Příběh populární literatury, její odmítání a cenzurování a v neposlední řadě snahy o její nahrazování jinými "vyššími" literárními formami.

Host, 412 s., 289 Kč

• Jiroušek, Bohumil

Josef Macek Mezi historií a politikou

Monografie se zabývá životem a dílem kontroverzního historika Josefa Macka (1922—1991), jenž se svou vědeckou i politickou činností výrazně zapsal do dějin českého dějepisectví.

Výzkumné centrum pro dějiny vědy, 239 s., 168 Kč

• Jordan, Michael

Buddha

Buddhův život v citátech klasických textů a v komentářích ke dvěma stovkám reprodukovaných uměleckých děl, překlad Dušana Zbavitele.

Ottovo nakladatelství, 320 s., 349 Kč

• Karas Petr; Kupka, Karel

Atlas prezidentských voleb USA 1904—2004

Výborná a přehledná příručka, doplněná o řadu mapek a grafů, zachycuje výsledky voleb v USA za posledních sto let.

P3K, 36 s., 99 Kč

• Kárník, Zdeněk; Kopeček, Michal (eds.)

Bolševismus, komunismus a radikální socialismus v Československu, sv. III

Třetí soubor studií z velkého výzkumného projektu, zkoumajícího podoby tuzemské radikální levice.

Ústav pro soudobé dějiny AV ČR — Dokořán, 223 s., 250 Kč

• Keller, Jan

Dějiny klasické sociologie

Autorský průvodce sociologickou tradicí představuje velké postavy oboru 19. a 20. století a jejich učení ve vztahu k dnešním diskusím o stavu světa a společnosti.

Slon, 530 s., 340 Kč

• Kershaw, Ian

Hitler 1936—1945: Nemesis

Druhý svazek monumentální studie, shrnující a překonávající

  • 49 -

všechno, co bylo dosud o Hitlerovi napsáno. Recenzi prvního svazku viz DaS 2/2005, s. 45.

Argo, 971 s., 659 Kč

• Klíma, Jan

Pod německou vlajkou, Příběh jedné koloniální říše

Podrobná historie německé koloniální expanze s od konce 19. století po závěr první světové války.

Libri, 429 s., 390 Kč

• Kokešová, Helena

Eduard Albert Příspěvek k životopisu a edice korespondence

Životní příběh významného lékaře a politika Eduarda Alberta je doplněn edicí korespondence s Antonínem Rezkem, Karlem Kramářem a Josefem Kaizlem.

Scriptorium — Výzkumné centrum pro dějiny vědy — Masarykův ústav AV ČR, 340 s., 320 Kč

• Kovářová, Stanislava; Papajík, David a kol.

Dějiny města Kelče

Historie malého moravského města z rozhraní Hané a Valašska od pravěku po současnost zevrubně zpracovaná historiky z Olomouce, Opavy a Přerova.

Město Kelč a ALDA Olomouc, 445 s., 260 Kč

• Kuper, Simon

Ajax, Holandsko a válka

Příběh fotbalového klubu Ajax Amsterodam v letech druhé světové války, světový kon. ikt optikou hráčů, fanoušků a starého obchodního města se silnou židovskou menšinou.

BB Art, 232 s., 199 Kč

• Lenderová, Milena

Tragický bál: Život a smrt Pavlíny ze Schwarzenbergu

Životní příběh Pavlíny ze Schwarzenbergu, vyjímečné ženy nadané malířským talentem, jež zahynula při velkém požáru na rakouském vyslanectví v Paříži v roce 1810.

Paseka, 360 s., 289 Kč

• Libánský, Jaroslav Abbé

My underground Rodinné fotoalbum 1972/82

Zveřejněný soukromý fotoarchiv dokumentuje všední život i sváteční dny pražské undergoundové komunity, koncerty skupiny Plastic People, svatby, prázdniny ad. Redaktor DaS Štěpán Kosík stojící, sedící i ležící.

Institute for culture, 224 s., 290 Kč

• Pachmanová, Martina

Neznámá území českého moderního umění: Pod lupou genderu

Výklad českého moderního umění z pohledu genderové problematiky.

Argo, 287 s., 298 Kč

• Pelikán, Jan; Havlíková Lubomíra; Chrobák, Tomáš; Rychlík, Jan; Tejchman, Miroslav; Vojtěchovský Ondřej

Dějiny Srbska

První souhrnné zpracování dějin srbského států od jeho vzniku až do současnosti z pera předních českých balkanistů.

NLN, 670 s., 395 Kč

• Pohorecký, Vladimír

Po stopách triangulačních věží a další turistické zajímavosti Čech a Moravy

Autor se pokouší zmapovat pozvolna mizející fenomén české krajiny — triangulační věže. Nechybí ani malý exkurz za triangulačními věžemi na Slovensko a Podkarpatskou Rus.

Libri, 208 s., 300 Kč

• Pressburger, Chava

Deník mého bratra

Dosud nepublikované deníky pražského židovského chlapce Petra Ginze z let 1941—1942. Petr Ginz zahynul v roce 1944, ve svých šestnácti letech v koncentračním táboře v Osvětimi.

Trigon, 126 s., 224 Kč

• Stich, Alexandr

Jazykověda — věc veřejná

Výbor z publicistické práce 90. let 20. století, jazykovědce a bohemisty Alexandra Sticha (1934—2003) edičně připravil Václav Petrbok.

NLN, 335 s., 259 Kč

• Svobodová, Jana (ed.)

T. G. Masaryk Z bojů o Rukopisy (1886—1888)

Devatenáctý svazek Spisů T. G. Masaryka, sebrané články z let rukopisných bojů.

Ústav T. G. Masaryka, Masarykův ústav AV ČR, 688 s., 440 Kč

• Sulitková, Ludmila

Vývoj městských knih v Brně ve středověku (v kontextu vývoje městských knih v českých zemích)

Přehledné zpracování vývoje úředních městských knih ve středověku je zasazen do širšího historicko-správního rámce města Brna.

Archiv Akademie věd ČR, 259 s., 165 Kč

• Štěpánová, Irena

Renáta Tyršová

Kniha o umělecké kritičce, neúnavné propagátorce české kultury v zahraničí a v neposlední řadě manželce zakladatele Sokola Miroslava Tyrše Renátě Tyršové (1854—1937)

Paseka, 336 s., 289 Kč

• Vošahlíková, Pavla a kol.

Biografický slovník českých zemí B-Bař

Druhý sešit rozsáhlého encyklopedického projektu v jehož rámci bude zpracováno 25 000 biogramů českých osobností z různých oborů lidské činnosti.

Libri, 128 s, 220 Kč

Kontakt

Dějiny a současnost

Náprstkova 272/10
110 00 Praha 1

Kontakty

E-mail
das@nln.cz

Návštěva redakce

po dohodě
das@nln.cz