Dějiny a současnost

Rychlé odkazy

téma: Zlatá šedesátá

Aktuální číslo

kniha, o které se hovoří

François FURET: Francouzská revoluce, I.

Od Turgota k Napoleonovi (1770—1814)
Pavel BĚLINA

Shodou okolností jsem si nedávno vzpomněl na rok 1995, kdy vydání dvoudílné příručky Dějiny evropské civilizace vyvolalo mimo jiné osobně předpojatou a meritorně destruktivní kritiku. V jedné z diskusí se tehdejší studenti historie pozastavili nad tím, že ve 2. dílu není rok 1789 zdůrazněn jako jeden ze zásadních chronologických mezníků. V zápalu diskuse jsem tehdy opomenul zmínit dílo Françoise Fureta La Révolution française. (1770—1814). Jeho nekonvenční pojetí získalo dílu ...

‣Více

Kontakt

Dějiny a současnost

Náprstkova 272/10
110 00 Praha 1

Kontakty

E-mail
das@nln.cz

Návštěva redakce

po dohodě
das@nln.cz